Menu

Obec Lednice
Lednice
Obec Lednice

Mobilní aplikace obce Lednice ke stažení ZDE

Místní poplatky

Poplatek za odpady

Poplatek byl obecně závaznou vyhláškou zrušen a nově byl vydán Systém odpadového hospodářství obce

Systém odpadového hospodářství obce Lednice.pdf (2.47 MB)

Poplatek za psa

Fyzická osoba (občan Lednice): 250,- Kč/pes, za každého dalšího 500,- Kč
Občané pobírající důchod a starší 65 let: 125,- Kč/pes, za každého dalšího 250,- Kč
Splatnost: do 30. 4. 2024
Úhrada: pokladna OÚ
Poplatek se bude na pokladně OÚ vybírat od 5. 2. 2024.

Poplatek za parkování na vyhrazených parkovacích místech v obci

Fyzická osoba (občan Lednice, Hlohovce nebo Bulhar): 100,- Kč / vozidlo
Žadatel o povolení k parkování je povinen prokázat vlastnictví vozidla, na které povolení požaduje – předložením osvědčení o registraci vozidla (malý TP).
Splatnost: celoročně
Úhrada: pokladna OÚ
Platnost max do 31. 1. 2025
Plochy, na kterých lze parkovací kartu použít: Zámecké náměstí v Lednici, parkoviště před zdravotním střediskem, centrální parkoviště v Lednici.
Poplatek se bude na pokladně OÚ vybírat od 3. 1. 2024.

Parkovací karta vydaná v roce 2024 je platná do 31.1.2025.

Poplatek z pobytu

Sazba poplatku z pobytu činí 30,- Kč za osobu a za každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu.

Místní poplatek z pobytu

Poplatníkem poplatku je osoba, která není v obci přihlášená. Předmětem poplatku je úplatný pobyt týkající se nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Plátce poplatku, má ohlašovací povinnost vůči správci poplatku, jemuž odvádí vybrané poplatky vždy do 15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí. A současně podává správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků.

Všichni ubytovatelé mají povinnost do 30.01.2020 (v případě pozdějšího zahájení ubytování do 30 dnů ode dne zahájení činnosti) splnit ohlašovací povinnost. Tiskopis s povinnými náležitostmi ohlášení naleznete na našich webových stránkách, popřípadě v listinné podobě na obecním úřadě.

Hlášení se podává v kanceláři odboru organizačního a vnitřních věcí – paní Kašníková, tel.: 519 340 112, případně lze hlášení poslat poštou, či elektronickou poštou (ticlednice@emal.cz). Na základě tohoto hlášení uhradí poplatník vyměřený poplatek na pokladně OÚ Lednice nebo převodem na účet č. 1381969329/0800, VS: 1345.

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje: dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Nepovinnou náležitostí evidenční knihy je datum narození ubytovaných fyzických osob
(z důvodu možného prokázání osvobození).

Úřad

Partneři

Lichtenštejnské stezkyJížní morava

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:46

Slunce zapadá:21:00

Web kamera

Lednice

Obec Lednice
Obec

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část.

Více z historie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.