Menu

Obec Lednice
Lednice
Obec Lednice

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Biosferická rezervace


Biosférická rezervace Dolní Morava

Program UNESCO Člověk a biosféra – MaB

UNESCO vyhlásilo celosvětový Program Člověk a biosféra (Man and the Biosphere – MaB), v roce 1970. Jeho cílem je "podpořit rozumné využívání přírodních zdrojů, zlepšit vztah člověka k a životnímu prostředí; předpovídat důsledky dnešních aktivit na zítřejší svět a posilovat lidskou schopnost účinně hospodařit s přírodními zdroji".
Jako nástroj k naplňování cílů Programu MAB mají sloužit zvláště vybraná území, nazvaná biosphere reserves = biosférické rezervace (BR). Význam anglického označení "biosphere reserve" má ležet spíše ve významové rovině "biosférická rezerva" či "záloha" než „biosférická rezervace", která v překladech do mnoha jazyků, včetně českého, nepřesně akcentuje pouze ochranářskou stránku BR. To je důvod, proč v některých zemích používají označení "biosférická oblast", "biosférický park" apod., které výstižněji naznačují širší záběr programu MAB, než pouze ochranu přírody.

BR celého světa mají společné tři rovnocenné funkce, kterými jsou:

  1. Ochrana přírodní a kulturní různorodosti
  2. Ekonomický rozvoj, který je sociálně, kulturně a environmentálně udržitelný
  3. Podpora výzkumu, monitoringu a vzdělávání

Specifikem BR je to, že nejsou zaměřeny pouze na ochranu přírody, ta pro BR představuje pouze jeden z jejích úkolů.

Jako jediná BR u nás se těší dvojnásobnému statutu UNESCO, což ji činí jedinečnou, protože se jedná o skutečnost, která není ani v celosvětovém měřítku příliš obvyklá.
Úkolem OPS, v jejímž vedení je i zástupce našeho regionu, je, mimo jiné, vytvářet vhodné podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj a participační řízení BR, podporovat ochranu přírody, krajiny a kulturních tradic, vědecký výzkum, monitoring, výchovu a vzdělávání.

Pestrost a vyváženost jak v zaměření práce, tak v zastoupení subjektů v managementu je základní charakteristikou, která činí naši Biosférickou rezervaci Dolní Morava jedinečnou v národním měřítku a uznávanou na mezinárodní scéně.

Aktivity BR musí být totiž rovnocenně doplněny o podporu těch lidských činností v krajině, které vedou k jejímu pozitivnímu udržitelnému využití a rozvoji, a také o schopnost sdílení získaných informací a zkušeností na mezioborovém principu.
Nezbytným prvkem každé BR musí být významný podíl "lidského elementu" nejen v krajině, ale také v účasti na správě BR. Proto je nutná rovnocenná spolupráce a zapojení samosprávy a místního obyvatelstva, státní správy, zástupců podnikatelských subjektů i ochranářských skupin a také odborníků na přírodovědné i společenské obory.
Do Světové sítě BR patřilo v roce 2012 celkem 610 BR ve 117 zemích z toho v České republice je jich šest (Krkonoše, Křivoklátsko, Šumava, Třeboňsko, Bílé Karpaty a Dolní Morava).

Biosférická rezervace Dolní Morava

Naše obec je součástí BR Dolní Morava, která je nejmladší a nejmenší z českých BR
(2003, 354 km2). Vznikla rozšířením bývalé Biosférické rezervace Pálava (1986) o Lednicko-valtický areál a  lužní lesy v oblasti Podluží, mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje.

BR se u nás těší dvojnásobnému statutu UNESCO, což ji činí jedinečnou, protože se jedná o skutečnost, která není ani v celosvětovém měřítku příliš obvyklá.
Úkolem OPS, v jejímž vedení je i zástupce našeho regionu, je, mimo jiné, vytvářet vhodné podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj a participační řízení BR, podporovat ochranu přírody, krajiny a kulturních tradic, vědecký výzkum, monitoring, výchovu a vzdělávání.

Pestrost a vyváženost jak v zaměření práce, tak v zastoupení subjektů v managementu je základní charakteristikou, která činí naši Biosférickou rezervaci Dolní Morava jedinečnou v národním měřítku a uznávanou na mezinárodní scéně.

Jako jediná BR v ČR není ani územně, ani organizačně totožná s žádnou chráněnou krajinnou oblastí nebo národním parkem. Nachází se zde 25 zvláště chráněných území v čele s CHKO Pálava, dvě Ramsarské lokality mezinárodně významných mokřadů, 20 lokalit evropské soustavy Natura 2000, Lednicko-valtický areál zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO, dva přírodní parky atd. Jako jediná BR u nás se těší dvojnásobnému statutu UNESCO, což ji činí jedinečnou, protože se jedná o skutečnost, která není ani v celosvětovém měřítku příliš obvyklá.

V ČR se také jedná o jedinou BR, která je řízena nevládní organizací – obecně prospěšnou společností (OPS), v jejíchž orgánech jsou přímo zastoupeny obce, podnikatelské subjekty, profesní organizace, Mendelova univerzita a nevládní organizace působící na území BR. Právě díky pestrému a rovnocennému zastoupení různých subjektů z regionu má obecně prospěšná společnost široký mandát k naplňování myšlenek BR o udržitelném rozvoji a využívání přírodních zdrojů v podmínkách intenzívně obhospodařované kulturní krajiny jakou je ta naše.
Úkolem OPS, v jejímž vedení je i zástupce našeho regionu, je, mimo jiné, vytvářet vhodné podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj a participační řízení BR, podporovat ochranu přírody, krajiny a kulturních tradic, vědecký výzkum, monitoring, výchovu a vzdělávání. OPS také podporuje mezinárodní spolupráci a vede orgány ochrany přírody a krajiny, vlastníky, územní samosprávu a všechny ostatní zájmové skupiny a resorty k partnerskému přístupu při rozhodování o záležitostech Biosférické rezervace Dolní Morava.
OPS ve spolupráci s partnery realizuje konkrétní projekty, publikační činnost a osvětové a vzdělávací aktivity, které dále rozvíjí (mezinárodní projekty, likvidace starých ekologických zátěží, Management plán LVA, Koordinátor LVA, projekty obnovy krajinné zeleně pro obce, konference, semináře, přednášky, exkurze, spolupráce s univerzitami, atd.)

Filozofie BR Dolní Morava je od počátku nastavena s cílem ukázat, že i když je ochrana přírody jedním z hlavních cílů BR, nemůže být cílem jediným. Daleko důležitější je zabezpečit management kulturní krajiny ve spolupráci a v dohodě s odpovědnými krajinnými profesemi (zemědělci, lesníky, vodohospodáři a dalšími), vlastníky pozemků, podnikateli a ostatními subjekty tak, aby ochrana biologické a kulturní různorodosti vycházela z vyváženého vztahu mezi sociálními, ekonomickými a environmentálními principy.
Pestrost a vyváženost jak v zaměření práce, tak v zastoupení subjektů v managementu je základní charakteristikou, která činí naši Biosférickou rezervaci Dolní Morava jedinečnou v národním měřítku a uznávanou na mezinárodní scéně.

Více informací najdete na www.dolnimorava.org


Mapa rezervace

Mapa

Pro zvětšení klikni na mapu

Obec Lednice
Obec

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část.

Více z historie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, pondělí 6. 12. 2021
sněžení 2 °C -3 °C
úterý 7. 12. mírné sněžení 0/-4 °C
středa 8. 12. skoro jasno 1/-3 °C
čtvrtek 9. 12. sněžení 0/-2 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.