Menu

Obec Lednice
Lednice
Obec Lednice

Mobilní aplikace obce Lednice ke stažení ZDE

Odpadové hospodářství

Aktuální informace pro rok 2023

Odpadové hospodářství

Základní informace o sběru a třídění odpadů v obci Lednice.

Třídění odpadů ukládá občanům a vlastníkům nemovitostí zákon o odpadech.

Tříděním snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu a chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem materiálů.

Obec Lednice má nastaven systém odpadového hospodářství Pravidly Systém odpadového hospodářství obce Lednice.pdf (2.47 MB)(nařízením).

Třídění odpadů:

  • Předcházejte vzniku odpadu (např. domácím kompostováním bioodpadu).
  • Odpady třiďte hned doma, jak vzniknou, zvlášť do košů nebo tašek které lze zakoupit na obecním úřadě.
  • Do barevných kontejnerů dávejte pouze to, co do nich patří (na obalech hledejte recyklační značky. Ty Vám pomohou s určením, kam odpad patří).
  • Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím. (Nesešlápnuté láhve jsou objemné, zabírají zbytečné místo v kontejneru, zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se v důsledku toho stává nákladnější).
  • Správným tříděním snížíte množství odpadu v běžné popelnici na komunální odpad.
  • Více informací o možnostech třídění najdete na www.jaktridit.cz

Popelnice

Svoz 1 x za 14 dní od domu. Svoz probíhá většinou každou druhou středu v měsíci.

Každá popelnice musí být opatřena kódem, který obdržíte na požádání na obecním úřadě.

Do popelnicových nádob ukládáme směs komunálního odpadu z domácností, která nám zůstane po maximálním vytřídění. Termíny svozu popelnic jsou uvedeny ve svozovém kalendáři.

 

Pytlový sběr

Svoz 1 x za měsíc od domu. Pytle jsou sváženy vždy poslední pátek v měsíci.

Každý pytel musí být opatřen kódem, který obdržíte na požádání na obecním úřadě.

Separovaný odpad se ukládá do průhledných pytlů, každý druh odpadu zvlášť tj.:

1.pytel  PLASTY       PET lahve, igelitové fólie, sáčky, igelitové pytle, obaly od drogistického zboží, kelímky od jogurtů, od másla, plastové hračky, kbelíky, květináče atd.

2.pytel   PAPÍR         noviny, časopisy, letáky, sešity, knihy, psací a balící papír, také  lepenka, krabice, čisté sáčky, krabičky od čajů, atd. (objemné kusy papíru lze také  pevně svázat do balíků);

3.pytel   TETRAPACK     nápojové kartony - obaly od džusů, mléka, vína atd.

4.pytel  POLYSTYREN      pouze čistý samostatně v pytlech

Termíny svozu pytlů jsou uvedeny ve svozovém kalendáři.

 

Biologický odpad

Biologický odpad tj. rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností, ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami je možno celoročně odevzdat na sběrném dvoře do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.

 

V rámci podpory domácího kompostování je možno zahradní kompostér vypůjčit od obce Lednice. Na jedno číslo popisné je možno zapůjčit max. 1 ks kompostéru.

Bioodpad nesmí být ukládán do popelnicových nádob pro komunální odpad!!

 

 

K odložení ostatních složek odpadu lze využít

 

Sběrný dvůr a sběrná stanoviště

Aktuální seznam sběrných stanovišť.docx (24.74 kB)

 

Komunální odpad je dále nutno třídit na další složky, které je možno odložit na místa určená obcí.

Kam s ostatním  odpadem? Naleznete v tabulce třídění. barevný přehled třídění.docx (17.53 kB)

 

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je otevřen celoročně v sobotu od 8,00 do 12,00 hodin (mimo svátky) a ve středu od 15,00 do 17,00 hodin (duben až říjen).

Co je možné na sběrný dvůr odložit naleznete v tabulce třídění.

 

Sběrná místa

 

Ul. Slovácká (u hřiště) - kontejnery na sklo, kovové obaly, textilie, drobné elektro.

Zámecké náměstí - kontejnery na sklo, kovové obaly,

Ul. Václavkova - kontejnery na sklo, kovové obaly,

Nejdek - kontejnery na sklo, kovové obaly,

Sídl. Osvobození – kovové obaly,

 

Na sběrných místech lze odložit jen to, na co jsou kontejnery určeny a pouze do kontejneru. Prosíme, neodkládejte zde věci mimo kontejner, a to co zde nepatří.

 

 

Upozorňujeme, že služby svozu komunálního odpadu, pytlový sběr,

ale také sběrná místa a sběrný dvůr je určen pro občany a vlastníky nemovitostí v obci Lednice, nikoli pro podnikatelské subjekty a živnostníky.

Aktuální seznam sběrných stanovišť.docx (24.74 kB)

barevný přehled třídění.docx (17.53 kB)

Systém odpadového hospodářství obce Lednice.pdf (2.47 MB)

Samospráva

Kalendář akcí

Partneři

Lichtenštejnské stezkyJížní morava

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:55

Slunce zapadá:20:44

Web kamera

Lednice

Obec Lednice
Obec

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část.

Více z historie

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.