Menu

Obec Lednice
Lednice
Obec Lednice

Mobilní aplikace obce Lednice ke stažení ZDE

Schválená opatření z 2. workshopu k AFFC

Schválená opatření z 2. workshopu k AFFC

Schválená opatření z 2. workshopu k AFFC

V rámci 2. workshopu AFFC (obec přátelská rodině) byly společně s občany vybrány projekty k realizaci pro lepší prorodinný život v naší obci.

 

Vážení občané,

v průběhu letošního roku probíhaly v naší obci různé veřejné diskuze, projektové dny a v neposlední řadě dotazníkové šetření, do kterého jste se mohli zapojit a ovlivnit tak, jaká opatření bychom chtěli závést v naší obci v rámci projektu AFFC a jakou bychom Lednici a Nejdek chtěli mít.

Všechny Vaše podněty byly postupně zpracovány a dalším krokem bylo vybrat z nashromážděných podnětů takové, které je možné realizovat v horizontu 3 let a obec je schopná zajistit jejich realizaci.

Pro 2. workshop k AFFC (obec přátelská rodině), který se uskutečnil 21. září 2023 ve velké zasedací místnosti OÚ Lednice bylo nakonec vybráno 30 opatření.

Na úvod workshopu se nejdříve všichni přítomní seznámili s grafickými výstupy všech podnětů a bylo jim vysvětleno, jak se s nimi bude následně pracovat. Následovalo seznámení s vybranými 30 opatřeními pro toto setkání a zvolena forma hlasování. Každý přítomný občan mohl přiřadit až 5 hlasů pro své preferované projekty a po sečtení výsledků bylo vybráno celkem 10 opatření, které se v rámci společné diskuze konkretizovali pro předložení ke schválení na nejbližší jednání zastupitelstva obce Lednice.

Na samotném jednání zastupitelstva dne 19. 10. 2023 byla všechna předložená opatření schválena. Po odsouhlasení a zaslání všech potřebných dokumentů na JMK tak můžeme pomalu na jednotlivých projektech začít pracovat a vyslyšet tak Vaše názory a přání.

Konkrétně byla odsouhlasena tato opatření:

 

 1. Vytvořit podmínky a nabídku pro zajištění nových ordinací lékařů

 

 1. Údržba chodníků a veřejného prostranství v Lednici a Nejdku
  • zkontrolovat a opravit všechny nájezdy na chodníky
  • úprava prostoru parčíku včetně studny v Nejdku u bývalé hospody na parc. č. 136/1 v k.ú. Nejdek u Lednice
  • oprava chodníku z náměstí po přechod k 1. stupni ZŠ

 

 1. Vytvoření studie k zřízení nebo rozšíření prostoru pro volnočasové mezigenerační aktivity v obci

 

 1. Rozšíření úředních hodin OÚ Lednice
  • oficiální hodiny pro veřejnost vrátit na stav před „COVIDem“, tj.:

- pondělí         8:00 – 11:00/12:00 – 17:00

- úterý                        8:00 – 11:00/12:00 – 14:00

- středa                      8:00 – 11:00/12:00 – 17:00

- čtvrtek                      8:00 – 11:00/12:00 – 14:00

- pátek            po předchozí telefonické, emailové dohodě 8:00 – 11:00

 

 1. Informovanost občanů – plnit pravidelně zpravodaj a web informacemi o záměrech obce směrem k veřejnosti

 

 1. Bezpečnost v dopravě
 • Bezpečné přechody na ulici Břeclavské mezi budovami základní školy – instalace světelného signalizačního zařízení
 • navrhnout a zajistit řešení zabezpečení dodržování rychlosti na vjezdech do obce

 

 1. Výhodné vstupy a zajištění pohybových aktivit pro seniory a seniorky z Lednice a Nejdku do lázní

 

 1. Podpora komunitních akcí
 • vyčlenit každoročně částku 100 000 Kč z rozpočtu obce mimo kulturní kalendář na podporu komunitních akcí organizovaných místními občany. Na jednu akci podpora max. 20 000 Kč
 • poskytnutí prostoru pro uspořádání akce zdarma
 • možnost zapůjčení stávajícího mobiliáře obce a dokoupení nového mobiliáře pro tyto účely

 

 1. Dodržování nočního klidu - vytvořit obecně závaznou vyhlášku o rušení nočního klidu

 

 1. Zajistit pořízení vypouklého zrcadla na ul. Slovácká u zahradnictví

 

Podnětů bylo opravdu spoustu a s těmi, co nebyly vybrány pro tento projekt, se bude nadále pracovat v rozvojovém výboru při zpracování strategie rozvoje obce.

Tímto bych rád poděkoval všem zapojeným členům rozvojového výboru a projektové skupiny AFFC za spolupráci při rozvoji naší obce. Hlavní poděkování však patří Vám, občanům Lednice a Nejdku, za poskytnuté informace a podněty a že jste projevili zájem naši obec dále rozvíjet. Doufám, že budeme moct i nadále společně spolupracovat při dalších procesech, které můžou Lednici a Nejdek posunout dál a vytvořit tady pro sebe místo, na které budeme rádi vzpomínat a vracet se na něj.

Za projektovou skupinu k autidu FFC

Zdeněk Loukota

Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2023 13:22
Obec Lednice
Obec

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část.

Více z historie