Menu

Obec Lednice
Lednice
Obec Lednice

Mobilní aplikace obce Lednice ke stažení ZDE

Proběhl 1. workshop k AFFC, následovat bude dotazníkové šetření

1

1. workshop k AFFC

V rámci zapojení naší obce do auditu FamilyFriendlyCommunity (obec přátelská rodině) proběhl 27. dubna 2023 v prostorách velké zasedací místnosti OÚ Lednice 1. veřejný workshop. Paní Gabriela Vybíralová, kterou naší obci přidělilo Národní centrum pro rodinu, a která nás celým procesem bude provázet, zde představila podstatu celého projektu. Podpořit nás přišla i samotná ředitelka Národního centra pro rodinu PhDr. Ing. Marie Oujezdská.

Cílem 1. veřejné debaty bylo zjistit, co v naší obci můžeme určitým věkovým kategoriím nabídnout a naopak, co nám v Lednici schází. Byl sestaven projektový tým, který přítomné občany postupně rozdělil do několika skupinek dle období životní fáze a společně debatovali nad navrženými tématy. Bylo zajímavé sledovat, jak se zde někteří obyvatelé dozvěděli o dostupných službách, o kterých ani nevěděli a společně pak vymýšleli opatření, které by nám zpříjemnila život v naší obci. Snad ve všech skupinkách se objevilo téma přírodního koupaliště, zajištění lékařské péče (zubař, pediatr, veterinář) nebo bezpečnost v dopravě (dopravní výchova, osvětlení přechodů, cyklopruhy, měření rychlosti v obci atd.) Podnětů samozřejmě bylo mnohem více a poděkovat musím i dětem z mateřské školy, které nám pro potřeby 1. workshopu namalovali obrázky na téma „Jak to vidí ti nejmenší? Co by chtěli v Lednici?“.

Dalším krokem projektu bude dotazníkové šetření, kde Vás poprosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který bude ve 2 kopiích součástí květnového čísla zpravodaje nebo bude volně přístupný v budově OÚ. Vyplněný dotazník poté vložte do schránky, která je umístěna na vstupní bráně OÚ.

Další možností je vyplnit dotazník online. Odkaz najdete na webových stránkách www.lednice.cz nebo po naskenování qr kódu z tištěné verze dotazníku.

Po prázdninách pak uspořádáme 2. workshop, kde vyhodnotíme Vaše nápady, podněty nebo připomínky a společně zde vytvoříme návrh opatření, které bychom v obci chtěli uskutečnit. Tento finální návrh pak předá projektová skupina zastupitelstvu, které rozhodne, která z opatření během následujících tří let naše obec zrealizuje.

Nově byl v Lednici zřízen také rozvojový výbor, který by měl právě cílit na otázky potřeb občanů především s ohledem na budoucnost naší obce. Osobně jsme rádi, že o účast v rozvojovém výboru měla zájem všechna uskupení, která se úspěšně zúčastnila komunálních voleb. Možnost společně pracovat pro rozvoj obce je otevřena všem.  Každý občan má prostřednictvím svého zastupitele otevřené dveře se aktivně podílet na budoucnosti naší malé, ale významné obce.

A co víc, každý z nás má nyní možnost osobně se stát součástí tvorby plánu zítřejší Lednice.

Naprosto rozumíme nedostatku času, který provází náš každodenní život, rozumíme jiným prioritám, které mají v danou chvíli vyšší hodnotu, chápeme, že se tohoto procesu nezúčastní všichni. Důležité však je, že ta možnost tady pro vás je. Pracovní setkání jsou pro všechny a každý občan se může kdykoliv přidat a kdykoliv proces opustit.

A k těm ostatním námětům, které nebudou vybrány:

Všechny popsané přání, nápady, inspirace a podněty se stanou součástí strategického dokumentu rozvoje obce. V rámci krajského projektu zastupitelstvo obce vybere tři záměry, které se zaváže do tří let zrealizovat. A všechny ty ostatní? Věříme, že postupně najdou prostor pro realizaci v rámci působení jednotlivých politických subjektů.

Každý občan má tedy možnost se stát aktivním účastníkem tvorby plánu rozvoje své obce a přispět tak k lepší budoucnosti Lednice.

Věříme, že využijete této příležitosti, jak se aktivně podílet na rozvoji naší obce a výsledná opatření pomohou k lepšímu životu v Lednici a Nejdku.

 

Za projektovou skupinu k auditu FFC

Zdeněk Loukota a Roman Tuček

Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2023 8:13
Obec Lednice
Obec

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část.

Více z historie