Menu

Obec Lednice
Lednice
Obec Lednice

Mobilní aplikace obce Lednice ke stažení ZDE

Veřejné zasedání zastupitelstva 24.6.2021

V souladu s § 92, odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
svolává starosta obce Lednice zasedání zastupitelstva.

Obecní úřad Lednice v souladu s § 93 zákona, tímto informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEDNICE

Č. 4/2021

Místo konání: VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU

Den konání: Dne 24. 6. 2021 (čtvrtek) od 17.00 hodin.

Program jednání:

  1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu jednání.
  2. Kontrola a plnění uložených úkolů a usnesení.
  3. Informace o činnosti rady obce.
  4. Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020 – České dědictví UNESCO, DSO LVA.
  5. Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020 obce Lednice.
  6. Rozpočet – rozpočtové opatření.
  7. Majetek – prodeje, bezúplatný převod.
  8. Pomoc podnikatelským subjektům – nájemcům obecního majetku.
  9. Diskuse
  10. Závěr


Veřejné zasedání zastupitelstva obce č.4 2021 (515.88 kB)

Zodpovídá: Ivana Vaníčková
Obec Lednice
Obec

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část.

Více z historie