30.10.2020, svátek má Tadeáš (zítra Štěpánka)

Přihláška k Vítání občánků


Na obřad vítání občánků jsou dítě a jeho zákonní zástupci pozváni na základě předem vyplněné Přihlášky k „Vítání občánků“.
Pokud se chce zákonný zástupce spolu s novorozeným dítětem zúčastnit obřadu vítání občánků, je zapotřebí, aby vyplnil přihlášku.
Vyplněnou přihlášku zákonný zástupce zašle poštou nebo podá osobně (prostřednictvím podatelny Obecního úřadu v Lednici, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice) Obecnímu úřadu v Lednici, odbor organizační a vnitřních věcí.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice