05.03.2021, svátek má Kazimír (zítra Miroslav)

Přihláška k Vítání občánků


Na obřad vítání občánků jsou dítě a jeho zákonní zástupci pozváni na základě předem vyplněné Přihlášky k „Vítání občánků“.
Pokud se chce zákonný zástupce spolu s novorozeným dítětem zúčastnit obřadu vítání občánků, je zapotřebí, aby vyplnil přihlášku.
Vyplněnou přihlášku zákonný zástupce zašle poštou nebo podá osobně (prostřednictvím podatelny Obecního úřadu v Lednici, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice) Obecnímu úřadu v Lednici, odbor organizační a vnitřních věcí.

Poplatek z pobytu


Informace o změně místního poplatku – poplatek z pobyt
Dne 17. 12. 2020 byla na jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce Lednice schválena Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o místním poplatku z pobytu.
Nově se bude dle obecně závazné vyhlášky vybírat poplatek z pobytu. Sazba poplatku činí 30 Kč.
Poplatníkem poplatku je osoba, která není v obci přihlášená. Předmětem poplatku je úplatný pobyt týkající se nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od  (...)

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice