Územní plán Lednice - Návrh http://www.lednice.cz/cs/uzemni-plan-lednice/uzemni-plan-lednice---navrh/ 2012-02-29