Zámek Lednice http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/zamek-lednice/ 2007-03-07 Kontakt: tel.: +420 519 340 128 fax.: +420 519 340 210 e-mail: lednice@npu.cz web: www.zamek-lednice.com Vstupné: https://www.zamek-lednice.com/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne Otevírací doba: https://www.zamek-lednice.com/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba Dnešní monumentální stavba zámku pochází z poloviny 19. století. Původně tu stávala gotická tvrz, která byla 16. století přestavěna v renesanční zámek. Tehdy byla také vybudována scenérie dnešních lednicko-valtických rybníků. Zámek znovu přebudoval v 17. století Karel Eusebius z Lichtenštejna, který zcela přetvořil i dosavadní park. Rozčleněním plochy do šesti velkých čtverců s terasami a vodotrysky mu dal umělý ráz. Eusebiovou přestavbou vznikl barokní zámek spolu s jízdárnou, postavenou v letech 1688 -1690 podle návrhu Jana Bernarda Fischera z Erlachu, kterého vystřídal Domenico Martinelli. V letech 1772 - 1776 byl zámek znovu přebudován, tentokrát v klasicistním slohu, a místo zbořeného gotického kostela sv. Jakuba byla k starému zámku přistavěna jako jeho křídlo hradní kaple sv. Jakuba s protilehlým obytným křídlem. Tím se vytvořil čestný dvůr, který se zachoval dodnes. Poslední etapa stavebních úprav započala přebudování zahradního křídla zámku v empírovém slohu v roce 1815 architektem Kornhäuselem a skončila monumentální přestavbou zámku v letech 1846 - 1858 podle návrhu mladého vídeňského architekta Jiřího Wingeműllera v pseudogotickém slohu (vystřídán Janem Heidrichem). Návštěvníci obdivují, vedle jiných pozoruhodností, samonosné točité schody, vzácný reliéf stromu života ze slonové kosti, kazetové stropy v jídelním a tanečním sále část mobiliáře. Parkoviště je od zámku asi 150 metrů. Skleník http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/sklenik/ 2007-05-21 Kontakt: tel.: +420 519 340 128 fax: +420 519 340 210 e-mail: lednice@npu.cz web: www.zamek-lednice.com Otevírací doba: https://www.zamek-lednice.com/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba Vstupné. https://www.zamek-lednice.com/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne Skleník je postavený podle návrhu Angličana Deviena v letech 1843 – 1845. Tato stavba byla se svou moderní železnou konstrukcí a polokruhovitou formou v tehdejší době mimořádně pokroková. Skleník je dlouhý 92m, široký 13m a vysoký 10m. Rostou zde subtropické a tropické rostliny. Park je otevřen denně od 6 do 22 hodin. Za vstup do parku se neplatí ! Zámecké jízdárny - Multifunkční centrum http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/zamecke-jizdarny---multifunkcni-centrum/ 2015-02-25 Adresa: Zámek 2, 691 44 Lednice Informace: www.mczl.cz, tel.: +420 773 737 697, e-mail: info@mczl.cz Stálé expozice: Expozice Obnova jízdáren a Krajinou zahrad Expozice Biosférická rezervace Dolní Morava Expozice Obnova jízdáren a Krajinou zahrad Obnova jízdáren – stálá expozice o vzorové památkové obnově Zámeckých jízdáren v Lednici. Můžete nahlédnout do technických výkresů nejzajímavějších stavebních prvků a prohlédnout si dokument, který zachycuje nejvýznamnější části celé náročné rekonstrukce. Můžete porovnat stav budov před rekonstrukcí, kdy sloužil jako sklady, garáže a v celkově se nacházel v dosti neutěšeném stavu. To vše ve vstupní části expozic – menším ze dvou stávajících sálů – bývalé Kočárovně – kde i dnes můžete vidět kočár. Ten náš je ale jiný – zkuste do něj vstoupit a ocitnete se v nádherné krajině Lednicko-valtického areálu, kde můžete snít… Krajinou zahrad – hlavní stálá expozice věnovaná krajinářskému umění. Je zde na několika animacích na prostorovém modelu krajiny znázorněn vývoj krajiny Lednicko-valtického areálu – od doby ledové a prvotního osídlování – po současnost. V expozicích je na mnoha fotografiích, mapách a modelech popsán vliv konkrétních prvků světového vývoje na místní vytváření krajiny, realizované zejména rodem Liechtensteinů. A proto zde uvidíte portréty těch nejvýznamnějších. Fakt, že se nacházíte v barokních konírnách, vám kromě nádherných původních mramorových žlabů připomene rovněž ukázka koňského stání a modely koní, jež si knížecí rod vyšlechtil. Podíváte se na vývoj zámku a parku v Lednici – od relativně malé barokní vily se zahradou italského stylu s vodními prvky po dnešní nádherný anglický park se spoustou malých staveb – saletů. U nás mnohé můžete navštívit v případě nepříznivého počasí „suchou nohou“, můžete vidět i ty již zaniklé a u modelu Minaretu se podívat, jak asi probíhala jeho výstavba. Pro dětské návštěvníky je připraven pohádkový princ Jan, který je provede částí expozic. Tento audioprůvodce je zdarma dostupný na recepci. Všechny expozice jsou částečně přístupné i invalidům a rodinám s kočárky. Nabízíme zapůjčení audioprůvodce v ČJ, AJ, NJ. Otevírací doba Po-Pá So, Ne, svátek červenec, srpen 9-17 9-17 květen, červen, září 9-17 10-17 leden-duben, říjen-prosinec 10-16 10-16 Základní vstupné 70,- Kč, snížené 40,- Děti do 6-ti let mají vstup zdarma Nárok na slevu ze vstupného mají držitelé karty mládeže EURO, držitelé karty ISIC nebo obdobného dokladu prokazujícího, že jeho držitel je frekventantem řádného denního studia (index apod., max. do 26-ti let věku), dále držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí, držitelé průkazu ZTP a senioři nad 65 let (na základě předložení průkazu totožnosti). Minaret http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/minaret/ 2007-05-22 Kontakt: tel.: +420 519 340 128 fax: +420 519 340 210 e-mail: lednice@npu.cz web: www.zamek-lednice.com Ke stavbě lednického minaretu se traduje historka.Velký mecenáš umění Alois Josef I. Z Lichtenštejna se údajně nejdříve zabýval myšlenkou postavit lednickým nový kostel na místě takzvaného Obecního domu. Proti tomuto záměru se prý mezi poddanými zvedl odpor. To knížete pobouřilo natolik, že místo kostela nechal postavit mešitu s minaretem a u Obecního domu se omezil na jeho opravu. Pro minaret bylo vybráno v parku místo v nadmořské výšce 164 metrů. Se stavbou bylo započato roku 1797. Vzhledem k tomu, že stavba byla situována na vrstvách nestabilních písků, byly vybudovány základy pomocí olšových břeven zabušených do hluboké jámy. Na těchto základech vyrostla čtyřboká jednopatrová mešita s arkádovým ochozem na sloupech v přízemí. S původní výzdobou se dodnes můžeme setkat v osmi sálech v patře. Střed budovy prostupuje třípatrová 59,39 m vysoká věž, členěná prstenci zastřešených galerií. Plášť minaretu je v prvních dvou patrech osmiboký,nejvyšší podlaží je válcové, ukončené nástavcem zaklenutým kopulí. Štíhlý jehlan na samém vrcholu minaretu je ukončen půlměsícem. Na nejvyšší vyhlídkovou galerii vede točité schodiště se 302 stupni. Mimořádná stavba si vyžadovala také speciální konstrukci lešení, po němž byl dopravován materiál. Na svou dobu neobvyklé řešení vzbudilo obdiv, ale i pochybnosti o jeho bezpečnosti. K této skutečnosti se váže další historka. Aby tyto obavy rozptýlil vyjel údajně jeden kaprál císařského jízdního pluku na koni po točité rampě lešení až k vrcholu minaretu, aniž by kůň projevil jakékoliv známky neklidu. Kníže byl stavbou dokončenou v roce 1804 nákladem téměř půl miliónů zlatých nadšen a svoji spokojenost náležitě projevil i jeho projektantu a staviteli Josefu Hardtmuthovi. Vstupné: https://www.zamek-lednice.com/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne Otevírací doba: https://www.zamek-lednice.com/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba Zámecká kaple 2007-03-07 kontakt: adresa: Římskokatolická farnost Lednice na Moravě, Zámecké nám. 67, 69144 Lednice tel.: Farní kancelář +420 737 039 850 Kostelnice +420 777 060 254 Varhanice +420 774 242 630 bohoslužby: neděle 11:15 web: http://farnost.postorna.cz/cz/farnost-lednice/ Římskokatolická farnost Lednice na Moravě Adresa: Římskokatolická farnost Lednice na Moravě, Zámecké nám. 67, 69144 Lednice Korespondenční adresa: Římskokatolická farnost Břeclav-Poštorná, Hlavní 1, 69141 Břeclav 4 IČO: 66599661 Bankovní spojení: 214207795/0300, Email: farnost@postorna.cz Farní kancelář +420 737 039 850 Kostelnice +420 777 060 254 Varhanice +420 774 242 630 Farnost Lednice je spravována z farnosti Břeclav-Poštorná. R.D. Dr Łukasz Andrzej Szendzielorz, administrátor +420 737 039 850 Úřední hodiny na faře v Poštroné : čtvrtek a pátek 16.30-17.30 úterý a středa po večerní Mši sv. Bohoslužby 11:15 - neděle Prohlídka kostela Kostel si můžete prohlédnout vždy 1/2 hodiny před bohoslužbou. Dějiny farnosti Lednice na Moravě Nejstarší písemná zmínka o Lednici je v listině olomouckého biskupa Roberta z roku 1222, kde jako svědek vystupuje Adamarus a jeho bratr Libertus de Isgrubi. Dále je Lednice zmiňována v listině moravského markraběte Přemysla Otakara z roku 1249, kdy Heinrich z Lichtenštejna obdržel za věrné služby Mikulov a také díl Lednice. V roce 1371 kupují Lichtenštejnové zbytek Lednice. Fara zde existovala dle urbáře z roku 1414 již v době předhusitské. K roku 1500 se připomíná farář Pankrác. V16. století se zdejší fary zmocnili protestanti, ale od počátku 17. století byla opět katolická. Farní kostel sv. Jakuba Staršího je doložen počátkem 15. století, byl husity poničen a v roce 1495 v pozdní gotice obnoven a obklopen hřbitovem. Kostel však postupně nevyhovoval, a proto byl postaven roku 1579 vedle zámku nový. V roce 1731 byl zbořen a nahrazen zámeckou kaplí, která sloužila jako farní kostel. V souvislosti s celkovou přestavbou zámku v 50. letech 19. století v duchu novogotickém byla upravena i tato zámecká kaple. Hlavní oltář je novogotická archa s obrazem Svaté rodiny od Franze Ittenbacha z r. 1856. PhDr.Mgr. Miroslav Geršic . Janův hrad http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/januv-hrad/ 2007-03-07 Kontakt: adresa: Janův hrad, 691 45 Podivín tel.: +420 519 355 134 e-mail: janohrad@npu.cz web: www.januv-hrad.cz Otevírací doba: duben a říjen pouze soboty a neděle od 9 do 16:15 hodin (poslední prohlídka ) květen až září denně mimo pondělí od 9 do 16:15 hodin (poslední prohlídka ) Dospělí 60,- Kč Děti od 6 do 15 let, studenti*, senioři od 65 let 40,- Kč Rodinné vstupné (rodiče a max. 3 děti od 6 do 15 let) 160,- Kč Děti do 6 let zdarma Fotografování (bez stativu a blesku) 100,- Kč *studenti do 26 let po předložení platného průkazu. Nárok na slevu ze vstupného mají dále držitelé průkazů: •ZTP •EUROBEDS (Klub českých turistů) •Česká hostelová asociace •Fond ohrožených dětí Nárok na vstup zdarma mají držitelé průkazů: •Průkaz zaměstnance NPÚ (+ 3 rodinní příslušníci) •Průkaz bývalého zaměstnance NPÚ •Karta ICOMOS •Karta ICOM •Asociace muzeí a galerií •ZTP/P (průvodce) Umělá hradní zřícenina byla vybudována v letech 1807 - 1810 podle projektu Josefa Hardtmutha. Byla pojmenována po Janu z Lichtenštejna, ve 14. století významném členu rodu. Jednopatrová zřícenina hradu se čtyřmi polozbořenými věžemi má v první patře velký rytířský sál a čtvercové nádvoří obehnané vysokými hradbami se střílnami. Původně měla umělá zřícenina v přízemí psince a stáje pro koně používané při knížecích lovech. Dnes je v jejích prostorách stálá expozice a bývá využívána městským úřadem v Podivíně jako obřadní síň. Zayferus - letové ukázky dravců http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/zayferus---letove-ukazky-dravcu/ 2007-07-20 umístění: Zámecký park kontakt: +420 608 100 440 e-mail: info@zayferus.cz web: www.ukazkydravcu.cz facebook: https://www.facebook.com/zayferus Nevíte jestli se v Lednici létá??? Stačí poslat dotazující sms na mobil: +420 777 759 075 - my Vám obratem pošleme aktuální čas ukázek. Duben, květen, červen + září, říjen – pouze víkendy a svátky. - 1. ukázka je ve 12:00 hod. - 2. ukázka je ve 14:00 hod. Když je škaredě, bývá jen jedna akce a to ve 13:00 hodin. Červenec a srpen, tedy celé letní prázdniny – úterý až neděle. 1. ukázka je v 12:00 hod. 2. ukázka je ve 14:00 hod. 3. ukázka je v 16:00 hod. Vstupné: Především po Vás při vstupu nechceme žádné peníze. Dostanete pouze lístek do tomboly a je na Vás, jak nás při odchodu podpoříte. Výstava 35 druhů dravých ptáků, 80 exemplářů, je otevřena od 8 do 21 hodin. Návštěvníci výstavy jsou doprovázeni průvodci, kteří jim poskytnou odborný výklad. Letos o prázdninách bude možno opět vidět i loveckého geparda. http://www.zayferus.cz/ukazky-dravcu-v-lednici/ Romantické jízdy v kočárech po zámeckém areálu http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/romanticke-jizdy-v-kocarech-po-zameckem-arealu/ 2009-03-26 Kontakt: Název firmy: Hippoclub Lednice, s.r.o. adresa: 21.dubna 4, 691 44 Lednice tel.: +420 519 340 477 mob.: +420 736 625 745 fax: +420 519 340 885 e-mail: hippoclub@penzion.com web: www.hippoclub.penzion.com Romantické jízdy v kočárech Zajišťujeme vyhlídkové jízdy v kočárech po zámeckém parku, kolem zámeckých rybníků, jako kdysi jezdil kníže Lichtenštejn V sezónu jezdí kočáry každou půlhodinu denně mimo pondělí tj. v měsících: 05/06/07/08 /o prázdninách i v pondělí/ pak v měsících: 04/09/10 jen v sobotu a v neděli. v říjnu dle počasí na objednávku i ve všední dny Jízda trvá cca 25 minut. Kapacita jednoho kočáru 10 - 15 osob /pravidelně jezdí 3 velké kočáry/ 1. Stanoviště: Turbína /pod zámkem/ 2. Stanoviště: Minaret CENA: za jednu jízdu: zámek /Turbína/ - Minaret nebo Minaret - zámek /Turbína/ dospělí: Kč 120,- děti: Kč 60,- školní výlety, děti : Kč 50,-/ MŠ a ZŠ / =========================================================== Vyhlídkové jízdy pro zájezdy a skupinové akce. Rezervace kočárů na určitou hodinu a určené místo. Cena Kč 2.000,-- za započatou hodinu + DPH 21%, možné na fakturu /zámek - Minaret, nebo Minaret zámek/, rovněž se to dá objet celé za hodinu - zámek - Minaret - zámek/ Stanoviště kočárů - Turbína, Minaret Cena Kč 2.000,-- za jeden kočár, jednu jízdu (zámek – Janův hrad nebo Janův hrad-zámek) - doba jízdy 45 min. Cena Kč 3.000,-- za jeden kočár, jednu jízdu (zámek-Minaret-Janův hrad- zámek) - doba jízdy 90 min. K dispozici máme 3 velké kočáry (vždy po 10-15 místech), + 1 kočár pro 8 osob max. kapacita 45 - 50 osob Při platbě za pronájem kočárů je cena + 21 % DPH. Svět divočiny - nebezpečný prales, nebezpečná zvířata http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/svet-divociny---nebezpecny-prales-nebezpecna-zvirata/ 2007-10-01 Kontakt: adresa: Mikulovská 106, 691 44 Lednice tel.: +420 739 555 156, +420 777 992 023 e-mail: daboia@centrum.cz web: www.svetdivociny.cz Otevírací doba: Duben - Květen SO a NE: 09 - 20 h Červen - Srpen PO - PA: 16 - 20 h SO a NE: 09 - 20 h Září - Říjen SO a NE: 09 - 20 h Jinak dle informační cedule u provozovny nebo kdykoliv po domluvě na tel. 777992023 Vstupné: Dospělí: 60 Kč Děti (3 až 15 let): 30 Kč Rodinné: 140 kč ( 2 dospělí + 1 - 2 děti ) Hromadné slevy pro zájezdové skupiny nebo školní výpravy. Možnost VIP návštěvy s průvodcem po telefonické domluvě +420 739 555 156 (vstupné: + 50 %) a po dohodě ukázka krmení plazů. POZOR NOVINKA - vzácní bílí pštrosi z Argentiny - možnost osobního kontaktu Měli jste někdy šanci na svou kůži vstoupit do neprobádaného primárního pralesního biotopu ? Pokud ne. Máte jedinečnou možnost u nás. Snažili jsme se navodit atmosféru vizuální, zvukovou i čichovou. Myslím si, že v téhle přetechnizované době to pro Vás bude zážitek. Následně máte možnost v biotopních teráriích vidět a něco se dozvědet o plazech, kteří disponují jedem. Touhle výstavou chceme taky lidem sdělit, že i had jako každý jiný živočich do přírody patří a je potřeba mu tuhle možnost poskytnout. Ostatní informace naleznete na www.svetdivociny.cz Plavby k Minaretu a Janohradu http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/plavby-k-minaretu-a-janohradu/ 2007-11-14 Kontakt: Název firmy: 1. Plavební s.r.o. Adresa: 21. dubna 3, 691 44 Lednice tel.: +420 603 516 358 e-mail: info@plavby-lednice.cz web: www.plavby-lednice.cz PRAVIDELNÉ PLAVBY 2020 Trasa I „Zámek – Minaret“: Délka trasy 2,5 km, délka plavby 25 minut jedním směrem. Plavební řád: Březen, Listopad Út – Ne 10:00 – 16:00 (aktuální časy odjezdů na přístavištích) lodě vyplouvají v obou směrech ve 20-ti nebo 30-ti minutových intervalech, duben, říjen Po - Ne 10:00 - 17:00 (aktuální časy odjezdů na přístavištích) lodě vyplouvají v obou směrech ve 20-ti nebo 30-ti minutových intervalech, květen - září 9:30 - 18.00 (aktuální časy odjezdů na přístavištích) lodě vyplouvají v obou směrech ve 20-ti nebo 30-ti minutových intervalech, Jízdné: dospělí: 150,- Kč, děti do 15 let: Kč 70,-, děti do 3 let a invalidní děti: zdarma, invalidé:70,- sleva, kočárek/kolo: 20 Kč V březnu budeme plavit pouze na Trase I. - denně kromě pondělí ve 30ti minutových intervalech. První loď vyplouvá od zámku k minaretu v 10:00, poslední v 15:30, Poslední plavba od minaretu zpět k zámku v 16:00. Aktuální časy naleznete na přístavištích. Trasa II „Minaret – Janohrad“: Délka trasy 4 km, délka plavby 40 minut jedním směrem. Plavební řád: duben, říjen Út - Ne 10:00 – 17:00 (aktuální časy odjezdů na přístavištích) lodě vyplouvají v obou směrech v hodinových nebo čtyřicetiminutových intervalech, květen,červen, září Út - Ne 10:00 – 18:00 (aktuální časy odjezdů na přístavištích) lodě vyplouvají v obou směrech v hodinových nebo čtyřicetiminutových intervalech, červenec, srpen Po - Ne 10:00 – 18:00 (aktuální časy odjezdů na přístavištích) lodě vyplouvají v obou směrech v hodinových nebo čtyřicetiminutových intervalech, Jízdné: dospělí: 180,- Kč; děti do 15 let: Kč 90,-, děti do 3 let a invalidní děti: zdarma, dospělí invalidé: 90 Kč, kočárek/kolo:20 Kč Změny plavebního řádu vzhledem ke skupinovým rezervacím, nebo nepřízni počasí vyhrazeny!!! Zimní plavby se svařákem!! Po skončení hlavní turistické sezóny s námi můžete plout zámeckým parkem v Lednici! Pokud počasí dovolí a řeka nezamrzne, budete z vyhřáté lodní kajuty pozorovat krásy zimního zámeckého parku i lužního lesa a pochutnávat si při tom na pohárku svařeného vína. Od listopadu do března budou k vyhlídkovým plavbám po Zámecké a Staré Dyji vyplouvat lodě v zimní úpravě. Pokud počasí dovolí a řeka nezamrzne, budete z vyhřáté lodní kajuty pozorovat krásy zimního zámeckého parku i lužního lesa a pochutnávat si při tom na pohárku svařeného vína. Lodě budou vyplouvat od přístaviště pod zámkem ke čtyřicetiminutovým okružním plavbám vždy v sobotu, neděli a o svátcích v půlhodinových intervalech od 10.00 do 15.00 hod. I po skončení hlavní turistické sezóny s námi můžete plout zámeckým parkem v Lednici! Rezervace a informace o plavbách: tel.: 603 516 358, www.plavby-lednice.cz Pro skupiny alespoň 15 dospělých lzeplavbu rezervovat i mimo víkend. Cena plavby: dospělí 160,- Kč v ceně pohárek svařeného vína nebo čaj děti do 15 let 80,- Kč pro děti čaj nebo sladkost Naučná stezka Lednické rybníky 2007-03-07 kontakt: tel.: +420 519 340 986 email: tic@lednice.cz Rybníky byly vybudovány jako rybochovné v 15. století. Největší z nich je 325 ha velký Nesyt, který je zároveň největším moravským rybníkem. Soustava dále zahrnuje rybníky Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský, Zámecký a Podzámecký. Tyto rybníky jsou součástí národní přírodní rezervace, která čítá více než 600 ha a slouží k ochraně jedné z nejvýznamnějších ornitologických lokalit českých zemí. Jsou jak významným hnízdištěm, tak tahovým shromaždištěm a zastávkou četných druhů vodních a mokřadních ptáků. Kolem rybníků vede naučná stezka, čítající 17 zastavení. Jednotlivé informační panely jsou věnovány fauně a flóře, zejména ptákům, rybničnímu ekosystému, hospodaření na rybnících a historii rybníků, ochraně přírody a dalším tématům. Terén v okolí Lednických rybníků je poměrně členitý, a proto tu existují esteticky působivé scenerie, které nemají v jiných částech Lednicko-valtického areálu obdoby. Vyhlídkové jízdy koňským spřežením k Janohradu http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/vyhlidkove-jizdy-konskym-sprezenim-k-janohradu/ 2011-06-07 umístění: stanoviště u Maurské vodárny v zámeckém parku Lednice tel.: +420 606 146 530 e-mail: j.svasta@seznam.cz web: www.jizdykocarem.cz Jízdní řád: duben, květen, červen, září a říjen - pouze víkendy červenec, srpen - denně Při nepřízni počasí povoz nejede! Doporučujeme kombinaci jízdy: - koňským povozem do maurské vodárny k janohradu (3 km), kolem loveckého zámečku - od Janohradu lodí po Staré Dyji k Minaretu (4 km) - do Minaretu k zámku pěší procházkou parkem přes ostrůvky okolo akvaduktu ( cca 1,5 km) - možno i naopak Cena jízdy końským spřežením na 3 km (25 minut) dospělý: 100 kč děti do 15 let: 50 kč děti do 3 let: zdarma Doby odjezdů: stanoviště Maurská vodárna : 10:30 - 16:00 (každých 30 minut) stanoviště Janohrad: 11:00 - 16:30 (každých 30 minut) Kapacita povozu 15 osob. Muzeum "Lednice dávná - Jak se žilo za Tatíčka Masaryka" http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/muzeum-lednice-davna---jak-se-zilo-za-taticka-masaryka/ 2014-04-30 adresa: Zámecké náměstí 68, Lednice Informace: kontaktní osoba: Marie Létalová, tel.: +420 776 759 811 e-mail: info@muzeum-lednice.cz web: www.muzeum-lednice.cz Otvírací doba: duben, květen, červen, září, říjen úterý – neděle, svátky: 9:30 – 17:00 červenec, srpen pondělí – neděle, svátky: 9:30 – 18:00 listopad - prosinec sobota, neděle: 10:00 - 16:00 leden - březen: ZAVŘENO Vstupné: - dospělí 50 Kč - děti od 6 let, studenti, důchodci 30 Kč - držitelé průkazu ZTP 30 Kč - děti do 6 let zdarma - držitelé průkazu ZTP/P a jedna doprovázející osoba zdarma - pedagogický doprovod školních výprav zdarma Pojďte se přenést do minulosti a navštivte Lednici v období první republiky. V expozici si můžete prohlédnout malou ukázku domácnosti městského typu, z níž vcházíte do ulice, ve které nahlédnete do kavárny, holičství, četnické stanice, krejčovství či modiství. Titulky novin a časopisů pročtete v trafice a při pohledu na reklamní plochu se třeba necháte zlákat pozvánkami do biografu… Muzeum Hraček http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/muzeum-hracek/ 2014-06-06 Adresa: Pekařská 13, Lednice Informace: tel.: +420 736 434 406 web: http://muzeum-hracek-lednice.cz/ e-mail: muzeumhracek.lednice@gmail.com facebook: facebook.com/muzeum.hracek.lednice Soukromá sbírka historických hraček z 19. a 20. století. Otevírací doba: Mimo sezónu je otevírací doba dle aktuálních informací na facebooku. Po telefonické nebo emailové dohodě možno otevřít prakticky kdykoliv. Od sezóny 2019: duben, květen, červen, září, říjen - Denně 10:00 - 17:00 červenec, srpen - Denně 9:00 - 19:00 Ceník: Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Pro školní výpravy a zájezdové skupiny nabízíme individuální zvýhodněné vstupné. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Na vyžádání u pokladny je prohlídka s možností výkladu (bezplatně). Dětské (3-15 let) , ZTP, Senioři 50 Kč Rodinné (2 dospělí + 1-2 děti) 170 Kč Rodinné (2 dospělí + 3 děti) 200 Kč Poplatek za focení 20 Kč kapacita 50 osob Cyklovýlet s průvodcem po Lednicko-valtickém areálu http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/cyklovylet-s-pruvodcem-po-lednicko-valtickem-arealu/ 2014-09-24 Informace: www.lednicenakole.cz tel.: 724 085 762 e-mail: lednicenakole@seznam.cz Chcete prožít příjemný den na kole a také se něco dozvědět o historii a přírodě kraje, kde se pohybujete? Nabízíme vám cyklovýlet po kraji lužních lesů, historických památek a dobrého vína, stačí zavolat nebo poslat e-mail! Výstava terarijních zvířat http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/vystava-terarijnich-zvirat/ 2017-08-10 Kontakt: www.vilalednice.cz, tel.: +420 608 377 889, +420 608 700 987 Adresa: Poddoší 803, 691 44 Lednice Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 160 Kč Otevírací doba: Po - Ne 10:00 - 17:00 Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 160 Kč Úniková hra - Klatba zednářova http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/unikova-hra---klatba-zednarova/ 2018-02-26 adresa: Zámek 2, Lednice umístění: Vstup z ulice 21. dubna v zámeckých jízdárnách web: http://klatbazednarova.cz/ telefon: +420 606 790 128 facebook: https://www.facebook.com/klatbazednarova/ email: info@klatbazednarova.cz Úniková hra Klatba zednářova - úniková hra v Lednici email: info@klatbazednarova.cz web: http://klatbazednarova.cz/ fb: https://www.facebook.com/klatbazednarova/ TripAdvisor: https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g274717-d12790000-Reviews-Klatba_zednarova-Lednice_South_Moravian_Region_Moravia.html telefon: +420 606 790 128 adresa: Zámek 2, Lednice umístění: Vstup z ulice 21. dubna v zámeckých jízdárnách Klatba zednářova není jednoduchá úniková hra. Aby se Vaše skupina dostala na svobodu, bude muset zapojit nejen svou mysl a vynalézavost, ale také většinu smyslů. Hra je vhodná pro zkušené hráče stejně jako pro začátečníky, počítejte však s tím, že to nebude procházka růžovým sadem a uniknout z tajného vězení se nepodaří jen tak někomu Provozní doba: Po - Ne: 10:00 - 22:00 Cena: skupina 2 až 6 hráčů = 1.200 Kč Čas: 70 minut Obtížnost: 4/5 Počet osob: 2-6 Písečný svět Lednice - Michal Olšiak http://www.lednice.cz/cs/turisticke-cile/turisticke-cile/pisecny-svet-lednice---michal-olsiak/ 2018-05-10 Umístění: Za Centrálním parkovištěm Kontakt: +420 731 277 090 Otevírací doba: 27. 4. - 27. 10. 2019 od 8:00 do 20:00 Letos na téma ,,Návrat k přírodě". 16. velkých soch, 1500 tun mořského písku. VSTUPNÉ: DĚTI DO 3 LET ZDARMA DĚTI 3- 18 LET - 70 KČ DOSPĚLÍ - 90 KČ SENIOŘI, ZTP - 70 KČ