24.01.2020, svátek má Milena (zítra Miloš)

Zámek Lednice


hrnek-(2)
Kontakt:tel.:+420 519 340 128
fax.:+420 519 340 210
e-mail:lednice@npu.cz
web: www.zamek-lednice.com

Zámek I. okruh (přízemí – reprezentační sály) – max. 45 osob ve skupině, délka prohlídky 50 minut
Otevírací doba:
únor a březen                    pouze soboty a neděle od 10 do 16 hodin, ve všední dny pouze na objednávku (min. 15 osob; poslední prohlídka v 15:00)
duben a říjen                     pouze soboty a neděle od 9 do 16 hodin, ve všední dny pouze na objednávku (min. 15 osob; poslední prohlídka v 15:00)
květen a červen                denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední prohlídka 16:00)
červenec a srpen              denně  od 9:00 do 17:00 hodin (poslední pr (...)

Skleník


026a7307
Kontakt:tel.:+420 519 340 128
fax:+420 519 340 210
e-mail:lednice@npu.cz
web:www.zamek-lednice.com

Otevírací doba:
únor, březen, listopad a prosinec pouze soboty a neděle od 10 do 16 hodin (poslední vstup)
duben a říjen denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin (poslední vstup)
květen a červen                                      denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední vstup)
červenec a srpen         denně od 9 do 17 hodin (poslední vstup)
září                                                         denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední vstup)
Polední přestávka od 12 do 13 hodin.
Vstupné:
Prohlídka skleníku probíhá bez průvodce
Základní   60 Kč (dospělí)
Snížené   40 (...)

Zámecké jízdárny - Multifunkční centrum


jizdarna---jizni-kridlo---sc_0130
Adresa:Zámek 2, 691 44 Lednice
Informace: www.mczl.cz, tel.: +420 773 737 697, e-mail: info@mczl.cz
Stálé expozice:Expozice Obnova jízdáren a Krajinou zahrad
Expozice Biosférická rezervace Dolní Morava

Expozice Obnova jízdáren a Krajinou zahrad
Obnova jízdáren – stálá expozice o vzorové památkové obnově Zámeckých jízdáren v Lednici. Můžete nahlédnout do technických výkresů nejzajímavějších stavebních prvků a prohlédnout si dokument, který zachycuje nejvýznamnější části celé náročné rekonstrukce. Můžete porovnat stav budov před rekonstrukcí, kdy sloužil jako sklady, garáže a v celkově se nacházel v dosti neutěšeném stavu.
To vše ve vstupní části expozic – menším ze dvou stávajících sálů – bývalé Kočárovně – kde i dnes můžete vidět kočár. Ten náš je ale jiný R (...)

Minaret


553u8712_rt
Kontakt:tel.: +420 519 340 128
fax:+420 519 340 210
e-mail:lednice@npu.cz
web: www.zamek-lednice.com

Ke stavbě lednického minaretu se traduje historka.Velký mecenáš umění Alois Josef I. Z Lichtenštejna se údajně nejdříve zabýval myšlenkou postavit lednickým nový kostel na místě takzvaného Obecního domu. Proti tomuto záměru se prý mezi poddanými zvedl odpor. To knížete pobouřilo natolik, že místo kostela nechal postavit mešitu s minaretem a u Obecního domu se omezil na jeho opravu. Pro minaret bylo vybráno v parku místo v nadmořské výšce 164 metrů. Se stavbou bylo započato roku 1797. Vzhledem k tomu, že stavba byla situována na vrstvách nestabilních písků, byly vybudovány základy pomocí olšový (...)

Zámecká kaple


hrnek-(3)
kontakt:adresa: Římskokatolická farnost Lednice na Moravě, Zámecké nám. 67, 69144 Lednice
tel.: Farní kancelář +420 737 039 850 Kostelnice +420 777 060 254 Varhanice +420 774 242 630
bohoslužby:neděle 11:15
web: http://farnost.postorna.cz/cz/farnost-lednice/

Římskokatolická farnost Lednice na Moravě

Adresa: Římskokatolická farnost Lednice na Moravě, Zámecké nám. 67, 69144 Lednice
Korespondenční adresa: Římskokatolická farnost Břeclav-Poštorná, Hlavní 1, 69141 Břeclav 4
IČO: 66599661 Bankovní spojení: 214207795/0300, Email: farnost@postorna.cz
Farní kancelář +420 737 039 850 Kostelnice +420 777 060 254 Varhanice +420 774 242 630

Farnost Lednice je spravována z farnosti Břeclav-Poštorná.

R.D. Dr  Łukasz Andrzej Szendzielorz, administrátor  +420 737 039 850

Úřední hodiny na faře v Poštroné :  čtvrtek a pátek 16.30-17.30

                                                              úterý a středa  po večerní Mši sv.

Bohoslužby

11:15 - neděle

Prohlídka kostela

Kostel si můžete prohlédnout vždy 1/2 hodiny před bohoslužbou.Dějiny farnosti Lednice na Moravě

Nejstarší písemná zmínka o Lednici je v listině olomouckého biskupa Roberta z roku 1222, kde jako svědek vystupuje Adamarus a jeho bratr Libertus de Isgrubi. Dále je Lednice zmiňována v listině moravského markraběte Přemysla Otakara z roku 1249, kdy Heinrich z Lichtenštejna obdržel za věrné služby Mikulov a také díl Lednice. V roce 1371 kupují Lichtenštejnové zbytek Lednice.

     Fara zde existovala dle urbáře z roku 1414 již v době předhusitské. K roku 1500 se připomíná farář Pankrác. V16. století se zdejší fary zmocnili protestanti, ale od počátku 17. století byla opět katolická.

      Farní kostel sv. Jakuba Staršího je doložen počátkem 15. století, byl husity poničen a v roce 1495 v pozdní gotice obnoven a obklopen hřbitovem. Kostel však postupně nevyhovoval, a proto byl postaven roku 1579 vedle zámku nový. V roce 1731 byl zbořen a nahrazen zámeckou kaplí, která sloužila jako farní kostel. V souvislosti s celkovou přestavbou zámku v 50. letech 19. století v duchu novogotickém byla upravena i tato zámecká kaple. Hlavní oltář je novogotická archa s obrazem Svaté rodiny od Franze Ittenbacha z r. 1856.                                                                                                          PhDr.Mgr. Miroslav Geršic
.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice