27.10.2020, svátek má Šarlota a Zoe (zítra stát (vznik republiky))

Sběrný dvůr


Provozovatel:Obec Lednice
Adresa:Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
tel./fax: +420 519 340 112
e-mail:kancelar@seznam.cz
-
Provozní doba: každá sobota 8:00-12:00 hodin

V sobotu 28.3. od 8:00 - 12:00 hod. a ve středu 1.4. od 12:00 - 17:00 hod. bude otevřen sběrný dvůr. Prosíme o dodržování vyhlášených opatření a pokynů obsluhy.

PRAVIDLA PRO ODEVZDÁNÍ ODPADU NA SBĚRNÉM DVOŘE – POPLATKY OD OBČANŮ
Sběrný dvůr slouží pouze pro občany -  fyzické osoby bydlící v obci Lednice, nikoliv pro podnikající a právnické osoby. Otevřeno každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

Tříděné odpadové komodity nezpoplatněné:
• pneumatiky od osobních aut do velikosti 16 palců bez disků
• akumulátory
• úplné elektrospotřebiče (ledničky, televizory, rádia, pračky)
• barvy, laky, zářivky
• železo
• kompostovaný odpad (bioodpad, shrabky, tráva, větve, květiny včetně hlíny z truhlíků)
• tabulové, kusové sklo
• jedlé oleje

Odpadové komodity zpoplatněné:
- převážně směsný komunální odpad (běžně ukládaný do popelnic) ve větším množství (zpoplatněno 100,- Kč/vozík za os. auto):
• velkoobjemový odpad např. starý nábytek, rámy z oken, koberce, matrace apod. (v případě odevzdání pouze 1 ks činí poplatek 50,- Kč)
• textil
• zbytkový, kusový plast (např. plastové nádoby, nárazníky z automobilů apod.)
• kartony (papírové pytle od stavebních směsí, znečištěný kusový papír apod.)
• zbytkový elektroodpad (zbytky kabelů z automobilů, instalačních kabelů apod.)
• dřevěný odpad – velké množství (piliny, kůra)
• stavební odpad (stavební suť)
• ostatní směsný odpad.

Zachován pravidelný svoz po obci – každý poslední pátek v měsíci – papír (bílé pytle), čisté plasty (bílé pytle) a nápojové kartony (bílé pytle).

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice