05.03.2021, svátek má Kazimír (zítra Miroslav)

Svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností)


carove-kody-popiscarove-kody-popis (27.02.2015)
tabulka-tridenitabulka-trideni (13.01.2020)

Kam a jak naložit s odpady v Lednici
Popelnice
Do popelnicových nádob ukládáme směs komunálního odpadu z domácností, která nám zůstane po maximálním vytřídění. Svoz probíhá většinou každou druhou středu. Viz kalendář svozů.  

Každá popelnice musí být opatřena kódem, který obdržíte na požádání na obecním úřadě.

Pytlový sběr
Separovaný odpad se ukládá do průhledných pytlů, každý druh odpadu zvlášť do samostatného pytle. Viz tabulka třídění. Pytle jsou sváženy vždy poslední pátek v měsíci (viz kalendář svozu odpadů).
Každý pytel musí být opatřen kódem, který obdržíte na požádání na obecním úřadě.

Případná změna svozu popelnic a pytlů je avizovaná zprávou SMS.
Aby vám sms zprávy chodily, musíte na Obecním úřadě dát k tomu písemný souhlas.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je otevřen celoročně (mimo svátky) v sobotu od 8,00 do 12,00 hodin.
Co je možné na sběrný dvůr odložit naleznete v tabulce třídění.

Odevzdání odpadu na sběrném dvoře je u vybraných komodit zpoplatněno částkou 100 Kč /1 běžný vozík za os. automobil, nebo 50 Kč/1 ks.
Jedná se o směsný komunální odpad (to co patří do popelnice), velkoobjemový odpad (nábytek, plastové nádoby, nárazníky, koberce, matrace…) bioodpad, stavební odpad, zbytkový elektroodpad.

Sběrná místa

Ul. Slovácká (u hřiště) - kontejnery na sklo, kovové obaly, textilie, drobné elektro
Zámecké náměstí - kontejnery na sklo, kovové obaly
Ul. Václavkova - kontejnery na sklo, kovové obaly, textilie
Nejdek - kontejnery na sklo, kovové obaly
Sídl. Osvobození – kovové obaly  
Budova OÚ – box na drobné elektro, box na tužkové baterie, ploché baterie a monočlánky, box na použité tonery a cartridge
Budova TIC – box na baterie
Na sběrných místech lze odložit jen to, na co jsou kontejnery určeny a pouze do kontejneru. Prosíme, neodkládejte zde věci mimo kontejner a to, co do kontejneru nepatří. Tabulové sklo lze vsunout do kontejneru k tomu určeným otvorem, nebo jej odevzdat na sběrném dvoře.
NEODKLÁDEJTE SKLO VEDLE KONTEJNERŮ!!!


***************************************************************************

Upozorňujeme, že služby svozu komunálního odpadu, pytlový sběr,
ale také sběrná místa a sběrný dvůr je určen pro občany obce Lednice, nikoli pro podnikatelské subjekty a živnostníky.

Podnikatelské subjekty a živnostníci musí mít ze zákona o odpadech zajištěno nakládání s odpady smluvně a musí být schopni doložit, jak s odpadem naložili. (Musí mít doklad o likvidaci odpadu.)


Protože stále častěji se stává, že jsou sběrná místa a sběrný dvůr využívány živnostníky
a podnikateli z obce, rozhodla Rada obce umožnit využívání obecního komunálního odpadového systému i těmto subjektům legálně. Je však nutné, aby zájemci o tuto službu z řad podnikatelů a živnostníků požádali a uzavřeli s obcí smlouvu.
Zájemci o uvedenou službu mohou kontaktovat Ing. Kučeříkovou, tel: 734254800, majetek@lednice.cz.

Upozorňujeme, že zneužití obecního komunálního odpadového systému podnikatelskými subjekty a živnostníky může být pokutováno až do výše 300 tisíc Kč.

***************************************************************************

E-BOX


Staré spotřebiče nejsou odpad, zaslouží si reciklaci! Využijte E-BOX, který je umístěn v budově obecního úřadu Lednice. Do E-BOXu patří drobné elektrospotřebiče, např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení.
De E-BOXu nepatří zářivky a výbojky, baterie a akumulátory!!!

Infromace o třídění odpadu


tabulka-tridenitabulka-trideni (13.01.2020)

Kam a jak naložit s odpady v Lednici
Popelnice
Do popelnicových nádob ukládáme směs komunálního odpadu z domácností, která nám zůstane po maximálním vytřídění. Svoz probíhá většinou každou druhou středu. Viz kalendář svozů.  
Každá popelnice musí být opatřena kódem, který obdržíte na požádání na obecním úřadě.
Pytlový sběr
Separovaný odpad se ukládá do průhledných pytlů, každý druh odpadu zvlášť do samostatného pytle. Viz tabulka třídění. Pytle jsou sváženy vždy poslední pátek v měsíci (viz kalendář svozu odpadů).
Každý pytel musí být opatřen kódem, který obdržíte na požádání na ob (...)

Sběrný dvůr


Provozovatel:Obec Lednice
Adresa:Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
tel./fax: +420 519 340 112
e-mail:kancelar@seznam.cz
-
Provozní doba: každá sobota 8:00-12:00 hodin

V sobotu 28.3. od 8:00 - 12:00 hod. a ve středu 1.4. od 12:00 - 17:00 hod. bude otevřen sběrný dvůr. Prosíme o dodržování vyhlášených opatření a pokynů obsluhy.
PRAVIDLA PRO ODEVZDÁNÍ ODPADU NA SBĚRNÉM DVOŘE – POPLATKY OD OBČANŮ
Sběrný dvůr slouží pouze pro občany -  fyzické osoby bydlící v obci Lednice, nikoliv pro podnikající a právnické osoby. Otevřeno každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.
Tříděné odpadové komodity nezpoplatněné:
• pneumatiky od osobních aut do velikosti 16 palců bez disků
• akumulátory
• úplné elektrospotřebiče (ledničky, televizor (...)

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice