23.11.2017, svátek má Klement (zítra Emílie)

Svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností)


carove-kody-popiscarove-kody-popis (27.02.2015)
trideni-odpadu-2trideni-odpadu-2 (16.01.2017)
trideni-odpadu-1trideni-odpadu-1 (16.01.2017)

SOUHRNNÉ INFORMACE O TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI LEDNICE OD R. 2017


Od  01.01.2017 dochází ke změnám v oblasti třídění odpadů v domácnostech. První změna se týká pytlového sběru separovaného odpadu (papír, plasty a tetrapack) - každá domácnost obdrží štítky s čárovým kódem na separovaný odpad. Štítky se nalepí na naplněné odevzdávané pytle s papírem, plasty a tetrapacky. Termíny pro pytlový sběr zůstávají stejné - každý poslední pátek v měsíci (přesný rozpis je uveden ve svozovém kalendáři na r. 2017), rovněž třídění papíru, plastů a tetrapacků zůstává stejné.
Nový způsob (štítky s čárovým kódem) tak umožní sledovat množství vyseparovaného odpadu za každou domácnost.
S touto změnou souvisí i změna druhá, tj. každá domácnost, která se zapojí do nového (důslednějšího, pečlivějšího) systému třídění odpadů prostřednictvím písemného prohlášení, bude pro r. 2017 osvobozena od poplatku za svoz TKO. Termín pro odevzdání prohlášení nebo úhradu poplatku je do 31.03.2017.

REKAPITULACE  TŘÍDĚNÍ ODPADOVÝCH KOMODIT:

Popelnice
Do popelnicových nádob ukládáme směs komunálního odpadu z domácností, která nám zůstane po maximálním vytřídění. Od letošního roku budou vyváženy pouze popelnice označené štítkem s čárovým kódem a s obsahem, který může být do popelnice uložen.
Termíny svozu popelnic jsou uvedeny ve svozovém kalendáři na r. 2017.

Pytlový sběr
Separovaný odpad ukládáme do průhledných pytlů. Samozřejmě stále platí důležité pravidlo, že každý druh odpadu je  nutno uložit zvlášť do pytle, tj.:

1.pytel  PLASTY  PET lahve, igelitové fólie, sáčky, igelitové pytle, čisté obaly od    drogistického zboží, čisté kelímky od jogurtů a od másla, plastové hračky, kbelíky, květináče atd.

2.pytel   PAPÍR noviny, časopisy, letáky, sešity, knihy, psací a balící papír, také  lepenka, krabice, čisté sáčky, krabičky od čajů, atd. (objemné kusy    papíru lze také  pevně svázat do balíků);

3.pytel   TETRAPACK     nápojové kartony - vypláchnuté  obaly od džusů, mléka, vína atd.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je otevřen celoročně vždy  každou sobotu od 8,00 do 12,00 hodin.
Na sběrný dvůr můžeme odevzdat (odložit):
- úplné elektrospotřebiče chladničky, mrazničky, televizory, monitory, rádia, pračky, mikrovlnné trouby, sporáky
- drobný elektroodpad svítidla, odsavače, fény, fritovací hrnce, sendvičovače atd.
- pneumatiky z motocyklů, z osobních automobilů
- elektrické akumulátory baterie z osobních automobilů a motocyklů
- odpad s obsahem rtuti zářivky, výbojky, úsporné žárovky atd.
- nebezpečný odpad barvy, laky, ředidla, lepidla, pryskyřice
- velkoobjemový odpad odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze uložit do popelnice - starý nábytek, matrace, molitan, hračky, bakelit, přepravky, zahradní nábytek, PVC, linolea, plastové trubky, plastové obaly od chemikálií, zbytkový plast, pytle od stavebních směsí, zbytkový elektroodpad;
- stavební odpad pouze po osobní domluvě s pracovníkem OÚ - malé množství stavební suti, zemina, kameny, písek
- bioodpad bioodpad z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, květiny, čajové sáčky, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků; bioodpad ze zahrady - listí, tráva, zbytky rostlin, plevel, seno, sláma, košťály a celé rostliny;
- kovový odpad drobný kovový odpad zbavený nečistot (plechovky od potravin, plechovky od nápojů, tuby od mastí, obaly od sprejů,  obaly od krémů adt.), kovový odpad rozměrný (železný šrot);
- zbytky tuků a olejů odpadní motorové a převodové oleje, rostlinné oleje;
- tonery a cartridge box na použité tonery a cartridge z tiskáren.

Kompostéry

Bioodpad  likvidujeme od loňského roku mimo jiné i prostřednictvím kompostérů umístěných bezúplatně v jednotlivých domácnostech.
Do kompostérů ukládáme zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny, květiny, čajové sáčky, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků; bioodpad ze zahrady - listí, tráva, zbytky rostlin, plevel, seno, sláma, košťály a celé rostliny.
Bioodpad nesmí být ukládán do popelnicových nádob pro komunální odpad!!

Ostatní odpad:

Sklo: kontejnery na bílé a barevné sklo se nachází na běžných stanovištích po obci. Velké kusy tabulového skla  ukládáme do kontejneru na sběrném dvoře.
Léky: odevzdáváme  v lékárně  (prošlá léčiva, injekční stříkačky, jehly).
Textil: použitelný textil odkládáme do kontejnerů na použitý textil, který se nachází na třech místech v obci (u sběrného dvoru, u fotbalového hřiště a v Nejdku), nepoužitelný textil odkládáme do popelnice.
Drobný elektroodpad: - drobná elektrozařízení (staré mobily, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení,  diskmany, MP3 přehrávače atd.) odkládáme do tzv. E-boxu, který je umístění v budově OÚ, na chodbě v přízemí;
- drobná elektrozařízení (např. varné konvice, žehličky, fritovací hrnce, fény atd.) můžeme odkládat také do kontejneru na drobný elektroodpad, který je umístěný na stanovišti kontejnerů u fotbalového hřiště;
Baterie: tužkové baterie, ploché baterie a monočlánky odkládáme do boxu umístěného v budově OÚ, na chodbě v přízemí.

V případě nejasností kontaktujte p. M. Kašníkovou, tel. 513 035 497.

V Lednici dne  05.01.2017

E-BOX


Staré spotřebiče nejsou odpad, zaslouží si reciklaci! Využijte E-BOX, který je umístěn v budově obecního úřadu Lednice. Do E-BOXu patří drobné elektrospotřebiče, např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení.
De E-BOXu nepatří zářivky a výbojky, baterie a akumulátory!!!

Infromace o třídění odpadu


trideni-odpadu-2trideni-odpadu-2 (16.01.2017)
trideni-odpadu-1trideni-odpadu-1 (16.01.2017)

SOUHRNNÉ INFORMACE O TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI LEDNICE OD R. 2017
Od  01.01.2017 dochází ke změnám v oblasti třídění odpadů v domácnostech. První změna se týká pytlového sběru separovaného odpadu (papír, plasty a tetrapack) - každá domácnost obdrží štítky s čárovým kódem na separovaný odpad. Štítky se nalepí na naplněné odevzdávané pytle s papírem, plasty a tetrapacky. Termíny pro pytlový sběr zůstávají stejné - každý poslední pátek v měsíci (přesný rozpis je uveden ve svozovém kalendáři na r. 2017), rovněž třídění papíru, plastů a tetrapacků zůstává stejné.
Nový způsob (štítky s čárovým kód (...)

Sběrný dvůr


Provozovatel:Obec Lednice
Adresa:Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
tel./fax: +420 519 340 112
e-mail:kancelar@seznam.cz
-
Provozní doba: každá sobota 8:00-12:00 hodin

PRAVIDLA PRO ODEVZDÁNÍ ODPADU NA SBĚRNÉM DVOŘE – POPLATKY OD OBČANŮ
Sběrný dvůr slouží pouze pro občany -  fyzické osoby bydlící v obci Lednice, nikoliv pro podnikající a právnické osoby. Otevřeno každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.
Tříděné odpadové komodity nezpoplatněné:
• pneumatiky od osobních aut do velikosti 16 palců bez disků
• akumulátory
• úplné elektrospotřebiče (ledničky, televizory, rádia, pračky)
• barvy, laky, zářivky
• železo
• kompostovaný odpad (bioodpad, shrabky, tráva, větve, květiny včetně hlíny z truhlíků)
• tabu (...)

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice