11.12.2019, svátek má Dana (zítra Simona)

Svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností)


trideni-odpadu-002trideni-odpadu-002 (02.02.2018)
trideni-odpadu-001trideni-odpadu-001 (02.02.2018)
carove-kody-popiscarove-kody-popis (27.02.2015)

JAK BUDEME TŘÍDIT ODPAD  V OBCI LEDNICE V ROCE 2019?


Od  začátku roku 2019 budou v obci na běžných stanovištích (místa, kde se nachází kontejnery na sklo) nově umístěny kontejnery na drobné kovy.
U pytlového sběru separovaného odpadu (papír, plasty a tetrapack) stále platí již zavedený štítkový systém - každá domácnost obdrží dle potřeby další štítky s čárovým kódem na separovaný odpad. Štítky se lepí na zcela naplněné odevzdávané pytle s papírem, plasty a tetrapacky. Termíny pro pytlový sběr zůstávají stejné - každý poslední pátek v měsíci (přesný rozpis je uveden ve svozovém kalendáři na r. 2019), rovněž třídění papíru, plastů a tetrapacků zůstává stejné. Pouze výjimečně, v domácnostech, kde se nastřádá velmi malé množství tetrapacků, lze tento druh odpadu přidat do pytle s plasty.
I v letošním roce stále platí, že každá domácnost, která se zapojí do zavedeného  důsledného a pečlivého systému třídění odpadů prostřednictvím písemného prohlášení, bude pro r. 2019 osvobozena od poplatku za svoz TKO. Termín pro odevzdání prohlášení nebo úhradu poplatku je do 31.03.2019.

REKAPITULACE  TŘÍDĚNÍ ODPADOVÝCH KOMODIT:

Popelnice

Do popelnicových nádob ukládáme směs komunálního odpadu z domácností, která nám zůstane po maximálním vytřídění. Termíny svozu popelnic jsou uvedeny ve svozovém kalendáři na r. 2019.

Pytlový sběr

Separovaný odpad se ukládá do průhledných pytlů,  každý druh odpadu zvlášť tj.:

1.pytel  PLASTY   PET lahve, igelitové fólie, sáčky, igelitové pytle, obaly od drogistického zboží, kelímky od jogurtů, od másla, plastové hračky, kbelíky, květináče atd.

2.pytel   PAPÍR noviny, časopisy, letáky, sešity, knihy, psací a balící papír, také  lepenka, krabice, čisté sáčky, krabičky od čajů, atd. (objemné kusy    papíru lze také  pevně svázat do balíků);

3.pytel   TETRAPACK     nápojové kartony - obaly od džusů, mléka, vína atd.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je otevřen celoročně vždy  každou sobotu od 8,00 do 12,00 hodin.
Na sběrný dvůr můžeme odevzdat (odložit):
- úplné elektrospotřebiče chladničky, mrazničky, televizory, monitory, rádia, pračky, mikrovlnné trouby, sporáky
- drobný elektroodpad svítidla, odsavače, fény, fritovací hrnce, sendvičovače atd.
- pneumatiky z motocyklů, z osobních automobilů
- elektrické akumulátory baterie z osobních automobilů a motocyklů
- odpad s obsahem rtuti zářivky, výbojky, úsporné žárovky atd.
- nebezpečný odpad barvy, laky, ředidla, lepidla, pryskyřice
- velkoobjemový odpad starý nábytek, matrace, molitan, hračky, bakelit, přepravky, zahradní nábytek, PVC, linolea, plastové trubky, plastové obaly od chemikálií, zbytkový plast, pytle od stavebních směsí, zbytkový (neúplný) elektroodpad;
- stavební odpad pouze po osobní domluvě s pracovníkem OÚ - malé množství stavební suti, zemina, kameny, písek
- bioodpad bioodpad z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, květiny, čajové sáčky, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků; bioodpad ze zahrady - listí, tráva, zbytky rostlin, plevel, seno, sláma, košťály a celé rostliny;
- kovový odpad kontejner na drobný kovový odpad zbavený nečistot (plechovky od potravin, plechovky od nápojů, tuby od mastí, obaly od sprejů,  obaly od krémů adt.), kovový odpad rozměrný (železný šrot);
- oleje a tuky       box na zbytkové oleje a tuky z domácnosti, odpadní motorové a převodové oleje;
- tonery a cartridge box na použité tonery a cartridge z tiskáren.

Kompostéry

Bioodpad  likvidujeme mimo jiné prostřednictvím kompostérů umístěných v jednotlivých domácnostech.
Do kompostérů ukládáme zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny, květiny, čajové sáčky, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků; bioodpad ze zahrady - listí, tráva, zbytky rostlin, plevel, seno, sláma, košťály a celé rostliny.
Bioodpad nesmí být ukládán do popelnicových nádob pro komunální odpad!!

Kam s ostatním  odpadem?

Sklo: kontejnery na bílé a barevné sklo na běžných stanovištích v obci, kontejner na velké kusy tabulového skla na sběrném dvoře;
Kovy: kontejnery na drobné kovy na běžných stanovištích v obci;
Léky: lékárna  - prošlá léčiva, injekční stříkačky, jehly;
Textil: kontejnery na použitý textil - u sběrného dvoru, u fotbalového hřiště a v Nejdku;
Elektro:         E-box umístěný v budově OÚ, na chodbě v přízemí - drobná elektrozařízení
                        (staré mobily, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení,  diskmany,
                        MP3 přehrávače atd.);
                        kontejner na drobný elektroodpad umístěný u fotbalového hřiště
                        (drobná elektrozařízení - např. varné konvice, žehličky, fritovací hrnce, fény);                  
Baterie: box umístěný v budově OÚ, na chodbě v přízemí - tužkové baterie, ploché baterie a monočlánky;
Tonery a
cartridge: box na použité tonery a cartridge z tiskáren,  umístěný v budově OÚ na          chodbě v přízemí.

V Lednici dne  28.01.2019
Zpracovala Ing. Bc. Jana Kučeříková, tel. 513 035 499.

E-BOX


Staré spotřebiče nejsou odpad, zaslouží si reciklaci! Využijte E-BOX, který je umístěn v budově obecního úřadu Lednice. Do E-BOXu patří drobné elektrospotřebiče, např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení.
De E-BOXu nepatří zářivky a výbojky, baterie a akumulátory!!!

Infromace o třídění odpadu


trideni-odpadu-2019trideni-odpadu-2019 (25.02.2019)

JAK BUDEME TŘÍDIT ODPAD  V OBCI LEDNICE V ROCE 2019?
Od  začátku roku 2019 budou v obci na běžných stanovištích (místa, kde se nachází kontejnery na sklo) nově umístěny kontejnery na drobné kovy.
U pytlového sběru separovaného odpadu (papír, plasty a tetrapack) stále platí již zavedený štítkový systém - každá domácnost obdrží dle potřeby další štítky s čárovým kódem na separovaný odpad. Štítky se lepí na zcela naplněné odevzdávané pytle s papírem, plasty a tetrapacky. Termíny pro pytlový sběr zůstávají stejné - každý poslední pátek v měsíci (přesný rozpis je uveden ve svozovém kalendáři (...)

Sběrný dvůr


Provozovatel:Obec Lednice
Adresa:Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
tel./fax: +420 519 340 112
e-mail:kancelar@seznam.cz
-
Provozní doba: každá sobota 8:00-12:00 hodin

PRAVIDLA PRO ODEVZDÁNÍ ODPADU NA SBĚRNÉM DVOŘE – POPLATKY OD OBČANŮ
Sběrný dvůr slouží pouze pro občany -  fyzické osoby bydlící v obci Lednice, nikoliv pro podnikající a právnické osoby. Otevřeno každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.
Tříděné odpadové komodity nezpoplatněné:
• pneumatiky od osobních aut do velikosti 16 palců bez disků
• akumulátory
• úplné elektrospotřebiče (ledničky, televizory, rádia, pračky)
• barvy, laky, zářivky
• železo
• kompostovaný odpad (bioodpad, shrabky, tráva, větve, květiny včetně hlíny z truhlíků)
• tabu (...)

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice