Logon×

Poulicek Web Solution v0.9 build 1268930223 Ultimate

16.09.2019, svátek má Ludmila (zítra Naděžda)

protipovodňová opatření


Protipovodňová opatření obce Lednice

Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008325

Stručný popis vč. cílů: realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do jednotného systému varování a informování. Realizací dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional subscribe_built Poulicek Web Solution, subscribe_made Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice