18.04.2021, svátek má Valérie (zítra Rostislav)

protipovodňová opatření


Protipovodňová opatření obce Lednice

Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008325

Stručný popis vč. cílů: realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do jednotného systému varování a informování. Realizací dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice