20.10.2020, svátek má Vendelín (zítra Brigita)

07.04.2020

Zápis do MŠ


ZMĚNY ZÁPISU DO MA TEŘSKÉ ŠKOLY LEDNICE
ZÁPIS DO MŠ NA ROK 2020/2021 PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ
A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE (původní termín zápisu včetně dne otevřených dveří zrušen)


Zápis proběhne v termínu od 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020
(Všechny přihlášky doručujte pouze v tomto termínu, na ostatní nebude brán zřetel!)
PŘIHLÁŠKU DORUČTE JEDNÍM Z TĚCHTO ZPŮSOBŮ:
• DO DATOVÉ SCHRÁNKY MŠ (Číslo datové schránky: xmau5ax)
• NA E-MAIL ms_lednice@post.cz s uznaným elektronic. podpisem (nelze jen poslat prostý email)
• POŠTOU na adresu: Břeclavská 360, Lednice, 691 44 – je možné nechat přímo
na poštovní přepážce v obci – dopis nám doručí)
• OSOBNÍ PODÁNÍ DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY MŠ POUZE V PONDĚLÍ 4. 5. 2020 od 9 – 12 hod.
(bude otevřený areál mateřské školy, budete tak mít přístup k této poštovní schránce),
PŘÍPADNĚ JINÝ ČAS PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ
Zápis proběhne v termínu od 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020
(Všechny přihlášky doručujte pouze v tomto termínu, na ostatní nebude brán zřetel!)
JAKÉ DOKUMENTY BUDE OBSAHOVAT PŘIHLÁŠKA:
• ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ + EVIDENČNÍ LIST (ke stažení na www.mslednice.cz )
• KOPII RODNÉHO LISTU (stačí pouze prostá kopie)
• DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO OČKOVÁNÍ DÍTĚTE (v současné situaci nemusíte navštěvovat
osobně dětského lékaře). Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí,
že je dítě řádně očkováno (čestné prohlášení ke stažení na webových stránkách:
/www.mslednice.cz/zapis-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021/ a doloží kopii očkovacího
průkazu (stačí prostá kopie). Výše uvedené neplatí pro děti, na něž se vztahuje povinné
předškolní vzdělávání. Ty potvrzení o očkování dokládat nemusí.

Po obdržení řádných dokumentů k přijetí, bude zákonným zástupcům prostřednictvím
emailu zasláno registrační číslo žádosti. Ředitelka školy poté v zákonném termínu
rozhodne o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly), bude zveřejněn na webových stránkách,
vývěsce v MŠ, případně vývěsce v obci, dne 2.6.2020.
V případě nejasností nebo dotazů mě kontaktujte na email: ms_lednice@post.cz nebo tel.: 607 081 594
Mgr. Simona Kratochvílová – ředitelka MŠ

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice