Logon×

Poulicek Web Solution v0.9 build 1268930223 Ultimate

05.12.2020, svátek má Jitka (zítra Mikuláš)

13.04.2011

Zápis dětí do MŠ Lednice pro školní rok 2011/2012


Zápis dětí do MŠ Lednice pro školní rok 2011/2012 se uskuteční dne 28.4.2011 od 12:00 do 16:00 hodin.

VÝDEJ ŽÁDOSTÍ A ZÁPISNÝCH LISTŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/12  
Žádosti a zápisné listy si můžete vyzvednout v MŠ během měsíce dubna a to od 18.4.
Při výdeji žádostí dostanete i evidenční list, na kterém potvrdí dětský lékař zdravotní stav vašeho dítěte a řádné očkování.
Také budete seznámeni s kritérii pro přijímání dětí do MŠ. Kritéria si stanoví každá MŠ samostatně, podle platných zákonů a podmínek své školy. Obecně při stanovení kritérii platí, že se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti starší 3 let

ZÁPIS DO MŠ PROBĚHNE 28. DUBNA 2011 OD 12:00 - DO 16:00 HOD

V tento den rodiče vrací vyplněné žádosti, zápisné a evidenční listy. Odevzdané tiskopisy jsou v MŠ evidovány pro zahájení přijímacího řízení.
Rodiče se prokáží občanským průkazem / trvalý pobyt v Lednici/.
Přijímací řízení do MŠ probíhá podle správního řádu a stanovených kritérií.
Ve správní lhůtě vydá ředitelka MŠ rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ a v souladu se správním řádem je předá osobně rodičům.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ     21. 4. 2011 OD 8:00 - 12:00 HOD

V tento den se můžete seznámit s prostředím mateřské školy, provozními záležitostmi, školním řádem a dalšími údaji, které vás o mateřské škole zajímají.

Co se týče znalostí a dovedností dítěte před nástupem do MŠ, je pro dobrou adaptaci dítěte  výhodou, pokud má dítě základní návyky v sebeobsluze (samostatně používá WC, umí se najíst, zvládá přiměřeně oblékání, umí se dorozumět s ostatními). To vytváří pro dítě základ sebedůvěry a sebejistoty a lépe se v MŠ cítí

Více info na www.skolkalednice.webnode.cz

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional subscribe_built Poulicek Web Solution, subscribe_made Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice