05.12.2020, svátek má Jitka (zítra Mikuláš)

06.03.2017

Výluka na trati Boří les - Valtice


Informace o připravované výluce v době od 1.4.2017 do 30.6.2017 v úseku Boří les – Valtice na trati č. 246 Břeclav – Znojmo.

Vážení cestující,

provozovatel dráhy SŽDC, s.o., informuje, že v období od 1. dubna 2017 do 30. června 2017 proběhne výluka v úseku Boří les – Valtice na trati č. 246 Břeclav – Znojmo. Dopravce České dráhy, a.s., proto v době výluky nahradí všechny vlaky v úseku Břeclav – Mikulov na Moravě a zpět náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Časy odjezdů a příjezdů jednotlivých spojů náhradní dopravy jsou oproti vlakovému jízdnímu řádu posunuty do odchylných časových poloh.

V sobotu 8. 4. 2017 a 10. 6. 2017 bude z důvodu uzavírky silnice ve Valticích platit upravený jízdní řád.

Věnujte prosím pozornost údajům odchylným časovým polohám uvedeným ve výlukovém jízdním řádu !


Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Břeclav - vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Břeclav, aut. nádr." (stanoviště č. 12);
Boří les - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Břeclav, Poštorná, kostel";
Valtice město - na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK "Valtice, aut. st."
Valtice - u nádražní budovy (zastávku obsluhuje autobus označený písmenem „V“);
Sedlec u Mikulova - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Sedlec, sídliště“;
- v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Sedlec, pošta“;
Mikulov na Moravě - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“Omezení služeb uvedených v jízdním řádu:
Služby se v autobusech náhradní dopravy a ve vlacích poskytují v rozsahu uvedeném ve výlukovém jízdním řádu.
Spoluzavazadla (mimo jízdních kol) se v omezeném rozsahu přepravují v autobusech náhradní dopravy. Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních spoluzavazadel přednost.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je zajištěna pouze ve vyjmenovaných spojích náhradní dopravy, a to nákladním automobilem.
Přepravu cestujících na vozíku není možno přes vyloučený úsek plnohodnotně zajistit všemi spoji náhradní dopravy. Požadavek na přepravu cestujícího na vozíku nutno uplatnit nejpozději 72 hodin před odjezdem spoje, a to buď telefonicky nebo e-mailem na Kontaktní centrum Českých drah, a.s. – tel.: (+420) 221 111 122, e-mail: info@cd.cz., případně použít jiného vhodného spojení mimo výluku.

S ohledem na počet autobusů náhradní dopravy je nutno u přeprav skupin cestujících od 6 spolucestujících výše (školní výlety, turistické akce apod.) nahlásit požadavek na přepravu. Požadavek je nutno uplatnit nejpozději 72 hodin před odjezdem spoje, a to buď telefonicky nebo e-mailem na Kontaktním centru Českých drah, a. s. – tel.: 221 111 122, e-mail: info@cd.cz. Na tomto pracovišti Vám rovněž poskytneme bližší informace o organizaci dopravy po dobu výluky.
Vážení cestující,

v sobotu 8. dubna 2017 proběhne uzavírka silnice I/40 ve Valticích. Dopravce České dráhy, a.s., proto v době uzavírky upraví trasy náhradní autobusové dopravy za vlaky v úseku Břeclav – Mikulov na Moravě, která bude organizována podle zvláštního výlukového jízdního řádu. Po dobu uzavírky autobusy neprojedou úsekem Valtice – Sedlec u Mikulova.

Organizace náhradní dopravy ve směru Břeclav → Valtice → Mikulov na Moravě:
Linka A – jede ze stanice Břeclav do Mikulova na Moravě po objízdné trase, neobslouží Valtice;
Linka B – jede ze stanice Břeclav do Valtic, aut. st., určena pro obsluhu Valtic;

Organizace náhradní dopravy ve směru Mikulov na Moravě → Valtice → Břeclav:
Linka A – jede z Mikulova na Moravě do stanice Břeclav po objízdné trase, neobslouží Valtice;
Linka B – jede z Valtic, aut. st. do stanice Břeclav, určena pro obsluhu Valtic.

Po dobu uzavírky nebude možné přímé spojení mezi Valticemi a Mikulovem na Moravě !


Věnujte prosím pozornost údajům a odchylným časovým polohám uvedeným ve výlukovém jízdním řádu !


Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Břeclav - vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Břeclav, aut. nádr." (stanoviště č. 12);
Boří les - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Břeclav, Poštorná, kostel";
Valtice město - na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK "Valtice, aut. st."
Valtice - dne 8. 4. 2017 není obsluhována;
Sedlec u Mikulova - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Sedlec, pošta“;
Mikulov na Moravě - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“Vážení cestující,

v sobotu 10. června 2017 proběhne uzavírka silnice I/40 ve Valticích. Dopravce České dráhy, a.s., proto v době uzavírky upraví trasy náhradní autobusové dopravy za vlaky v úseku Břeclav – Mikulov na Moravě, která bude organizována podle zvláštního výlukového jízdního řádu. Po dobu uzavírky autobusy neprojedou úsekem Valtice – Sedlec u Mikulova.

Organizace náhradní dopravy ve směru Břeclav → Valtice → Mikulov na Moravě:
Linka A – jede ze stanice Břeclav do Mikulova na Moravě po objízdné trase, neobslouží Valtice;
Linka B – jede ze stanice Břeclav do Valtic, aut. st., určena pro obsluhu Valtic;

Organizace náhradní dopravy ve směru Mikulov na Moravě → Valtice → Břeclav:
Linka A – jede z Mikulova na Moravě do stanice Břeclav po objízdné trase, neobslouží Valtice;
Linka B – jede z Valtic, aut. st. do stanice Břeclav, určena pro obsluhu Valtic.

Po dobu uzavírky nebude možné přímé spojení mezi Valticemi a Mikulovem na Moravě !


Věnujte prosím pozornost údajům a odchylným časovým polohám uvedeným ve výlukovém jízdním řádu !


Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Břeclav - vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Břeclav, aut. nádr." (stanoviště č. 12);
Boří les - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Břeclav, Poštorná, kostel";
Valtice město - na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK "Valtice, aut. st."
Valtice - dne 10. 6. 2017 není obsluhována;
Sedlec u Mikulova - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Sedlec, pošta“;
Mikulov na Moravě - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice