28.10.2020, svátek má stát (vznik republiky) (zítra Silvie)

24.09.2020

Veřejné zasedání ZO Lednice


V souladu s § 92, odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
svolává starosta obce Lednice zasedání zastupitelstva.

Obecní úřad Lednice v souladu s § 93 zákona,
  tímto informuje o místě, době a navrženém programu
připravovaného zasedání.
*********************************************************

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEDNICE

Č. 4/2020

Místo konání: KINOSÁL V BUDOVĚ
OBECNÍHO ÚŘADU

Den konání: Dne 24. 9. 2020 (čtvrtek) od 17.00 hodin.

Program jednání:

1) Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu jednání.
2) Kontrola a plnění uložených úkolů a usnesení.
3) Informace o činnosti rady obce.
4) Rozpočet roku 2020 – rozpočtová opatření, dotace, investice…
5) Majetek – převody vl. práv, práva stavby.
6) Územní plán obce.
7) Výstavba MŠ.
8) Požární zbrojnice.
9) Revitalizace území Břeclavská – Slovácká.
10) Různé.
11) Diskuse.
12) Závěr.

verejne-zasedani-zo-lednice
Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice