29.10.2020, svátek má Silvie (zítra Tadeáš)

20.05.2020

Ústavní soud vyhověl stížnosti obce Lednice


Česká republika
NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Josefa Fialy a
Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatelů 1) obce Lednice,
Zámecké náměstí 70, Lednice a 2) Zastupitelstva obce Lednice, zastoupených doc. JUDr.
Zdeňkem Koudelkou, Ph.D., advokátem, sídlem Optátova 874/46, Brno, proti rozsudku
Nejvyššího správního soudu ze dne 13. prosince 2018 č. j. 6 As 113/2018-55 a rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2018 č. j. 6 A 205/2015-77, za účasti Nejvyššího
správního soudu a Městského soudu v Praze, jako účastníků řízení, a 1) Ministerstva pro
místní rozvoj, sídlem Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1 – Staré Město, a 2) Ministerstva
kultury, sídlem Maltézské náměstí 471/1, Praha 1 – Malá Strana, jako vedlejších účastníků
řízení, takto:
I. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. prosince 2018 č. j. 6 As 113/2018-55
a rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2018 č. j. 6 A 205/2015-77, bylo
porušeno ústavně zaručené právo obce Lednice na samosprávu podle čl. 8, čl. 100 odst. 1 a
čl. 104 odst. 2 ve spojení s čl. 101 odst. 4 Ústavy České republiky a její právo na soudní
ochranu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
II. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. prosince 2018 č. j. 6 As 113/2018-55
a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2018 č. j. 6 A 205/2015-77 se ruší.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice