09.04.2020, svátek má Dušan (zítra Darja)

Souhrn

rozbalit/sbalit 2020
rozbalit/sbalit Dubenrozbalit/sbalit Březenrozbalit/sbalit Únor

rozbalit/sbalit 2019
rozbalit/sbalit Prosinecrozbalit/sbalit Říjenrozbalit/sbalit Zářírozbalit/sbalit Srpenrozbalit/sbalit Červenecrozbalit/sbalit Červenrozbalit/sbalit Květenrozbalit/sbalit Dubenrozbalit/sbalit Březen

rozbalit/sbalit 2018
rozbalit/sbalit Prosinecrozbalit/sbalit Říjenrozbalit/sbalit Zářírozbalit/sbalit Srpenrozbalit/sbalit Červenecrozbalit/sbalit Červenrozbalit/sbalit Květenrozbalit/sbalit Březenrozbalit/sbalit Únorrozbalit/sbalit Leden

rozbalit/sbalit 2017
rozbalit/sbalit Prosinecrozbalit/sbalit Listopadrozbalit/sbalit Říjenrozbalit/sbalit Zářírozbalit/sbalit Srpenrozbalit/sbalit Červenecrozbalit/sbalit Červenrozbalit/sbalit Květenrozbalit/sbalit Dubenrozbalit/sbalit Březenrozbalit/sbalit Únorrozbalit/sbalit Leden

rozbalit/sbalit 2016
rozbalit/sbalit Prosinecrozbalit/sbalit Listopadrozbalit/sbalit Říjenrozbalit/sbalit Zářírozbalit/sbalit Srpenrozbalit/sbalit Červenecrozbalit/sbalit Červenrozbalit/sbalit Květenrozbalit/sbalit Dubenrozbalit/sbalit Březenrozbalit/sbalit Únorrozbalit/sbalit Leden

rozbalit/sbalit 2015
rozbalit/sbalit Prosinecrozbalit/sbalit Listopadrozbalit/sbalit Říjenrozbalit/sbalit Zářírozbalit/sbalit Červenecrozbalit/sbalit Červenrozbalit/sbalit Květenrozbalit/sbalit Březenrozbalit/sbalit Únorrozbalit/sbalit Leden

rozbalit/sbalit 2014
rozbalit/sbalit Prosinecrozbalit/sbalit Listopadrozbalit/sbalit Říjenrozbalit/sbalit Zářírozbalit/sbalit Srpenrozbalit/sbalit Červenecrozbalit/sbalit Červenrozbalit/sbalit Květenrozbalit/sbalit Dubenrozbalit/sbalit Březenrozbalit/sbalit Únorrozbalit/sbalit Leden

rozbalit/sbalit 2013
rozbalit/sbalit Prosinecrozbalit/sbalit Listopadrozbalit/sbalit Říjenrozbalit/sbalit Zářírozbalit/sbalit Srpenrozbalit/sbalit Červenecrozbalit/sbalit Červenrozbalit/sbalit Květenrozbalit/sbalit Dubenrozbalit/sbalit Březenrozbalit/sbalit Únorrozbalit/sbalit Leden

rozbalit/sbalit 2012
rozbalit/sbalit Prosinecrozbalit/sbalit Listopadrozbalit/sbalit Říjenrozbalit/sbalit Zářírozbalit/sbalit Srpenrozbalit/sbalit Červenecrozbalit/sbalit Červenrozbalit/sbalit Květenrozbalit/sbalit Dubenrozbalit/sbalit Březenrozbalit/sbalit Únorrozbalit/sbalit Leden

rozbalit/sbalit 2011
rozbalit/sbalit Prosinecrozbalit/sbalit Listopadrozbalit/sbalit Říjenrozbalit/sbalit Zářírozbalit/sbalit Srpenrozbalit/sbalit Červenecrozbalit/sbalit Červenrozbalit/sbalit Květenrozbalit/sbalit Dubenrozbalit/sbalit Březenrozbalit/sbalit Únorrozbalit/sbalit Leden

rozbalit/sbalit 2010
rozbalit/sbalit Prosinecrozbalit/sbalit Říjenrozbalit/sbalit Srpenrozbalit/sbalit Červenrozbalit/sbalit Květenrozbalit/sbalit Dubenrozbalit/sbalit Březenrozbalit/sbalit Únorrozbalit/sbalit Leden

rozbalit/sbalit 2009
rozbalit/sbalit Prosinecrozbalit/sbalit Listopadrozbalit/sbalit Říjenrozbalit/sbalit Zářírozbalit/sbalit Srpenrozbalit/sbalit Červenecrozbalit/sbalit Červenrozbalit/sbalit Květenrozbalit/sbalit Dubenrozbalit/sbalit Březenrozbalit/sbalit Únorrozbalit/sbalit Leden

rozbalit/sbalit 2008
rozbalit/sbalit Říjenrozbalit/sbalit Zářírozbalit/sbalit Srpenrozbalit/sbalit Červenecrozbalit/sbalit Červenrozbalit/sbalit Květenrozbalit/sbalit Dubenrozbalit/sbalit Únorrozbalit/sbalit Leden

rozbalit/sbalit 2007
rozbalit/sbalit Prosinecrozbalit/sbalit Listopadrozbalit/sbalit Říjenrozbalit/sbalit Zářírozbalit/sbalit Srpenrozbalit/sbalit Červenecrozbalit/sbalit Červenrozbalit/sbalit Květenrozbalit/sbalit Březenrozbalit/sbalit Únorrozbalit/sbalit Leden

rozbalit/sbalit
12.04.2020

Nouzový stav


sb045-20-aksb045-20-ak (24.03.2020)
usneseni-c.-332usneseni-c.-332 (31.03.2020)
sb037-20-aksb037-20-ak (17.03.2020)
sb0052-2020sb0052-2020 (01.04.2020)
sb048-20sb048-20 (30.03.2020)
rozhodnuti-hejtmanrozhodnuti-hejtman (17.03.2020)
sb041-20sb041-20 (19.03.2020)
sb033-20-aksb033-20-ak (14.03.2020)
opatreni-vladyopatreni-vlady (16.03.2020)
sb0054-2020sb0054-2020 (02.04.2020)
sb030-20-ak.pdfsb030-20-ak.pdf (12.03.2020)
sb031-20sb031-20 (13.03.2020)
sb035-20-ak-(1)sb035-20-ak-(1) (16.03.2020)
sb034-20-aksb034-20-ak (15.03.2020)
uzavreni-hranicuzavreni-hranic (16.03.2020)
sb0056-2020sb0056-2020 (07.04.2020)
sb032-20-aksb032-20-ak (13.03.2020)
sb046-20-aksb046-20-ak (27.03.2020)
sb0051-2020sb0051-2020 (31.03.2020)
sb042-20-aksb042-20-ak (20.03.2020)
sb0053-2020sb0053-2020 (02.04.2020)

NOUZOVÝ STAV
Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů.
Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.
Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.
Nouzový stav se vyhl (...)

07.04.2020

Zápis do MŠ


ZMĚNY ZÁPISU DO MA TEŘSKÉ ŠKOLY LEDNICE
ZÁPIS DO MŠ NA ROK 2020/2021 PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ
A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE (původní termín zápisu včetně dne otevřených dveří zrušen)
Zápis proběhne v termínu od 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020
(Všechny přihlášky doručujte pouze v tomto termínu, na ostatní nebude brán zřetel!)
PŘIHLÁŠKU DORUČTE JEDNÍM Z TĚCHTO ZPŮSOBŮ:
• DO DATOVÉ SCHRÁNKY MŠ (Číslo datové schránky: xmau5ax)
• NA E-MAIL ms_lednice@post.cz s uznaným elektronic. podpisem (nelze jen poslat prostý email)
• POŠTOU na adresu: Břeclavská 360, Le (...)

07.04.2020

Rozhodnutí o prominutí navýšení místního poplatku


OBECNÍ ÚŘAD LEDNICE
Odbor organizační a vnitřních věcí
Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
č.j.:  345/2020        V Lednici 07.04.2020
Oprávněná úřední osoba: Ivana Vaníčková/tel.: 519 340 112
R o z h o d n u t í
o prominutí navýšení místního poplatku dle § 16b zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Obecní úřad Lednice jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona             č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 101 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen (...)

01.04.2020

Sběrný dvůr


Sběrný dvůr je opětovně otevřen. Provozní doba: sobota 8:00 - 12:00 hod.

01.04.2020

Zápis do Základní školy Lednice


Zápis do Základní školy Lednice
V souladu s Opatřením Ministerstva školství k zápisu do první třídy, bude Základní škola Lednice organizovat zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápis proběhne od 20. 4. 2020 do 30. 4. 2020 pokud možno dálkovou formou, bez osobní přítomnosti zákonných zástupců (dále jen rodičů).
Škola bude mít od 2. 4. 2020 zřízený email zapis@zslednice.cz, žádáme rodiče dětí narozených 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014, aby si na tomto emailu vyžádali tiskopisy potřebné pro zápis. Tyto jim budou následně prostřednictvím emailu (...)

01.04.2020

Úřad práce informaceKaždé čtvrtletí dokládají ve standardní situaci příjemci příspěvku na bydlení a přídavku na dítě příjmy a uhrazené náklady za předchozí kvartál. Momentálně se jedná o podklady za 1. čtvrtletí roku 2020. V uplynulém týdnu Vláda ČR schválila dočasné změny, které reagují na mimořádná opatření v souvislosti s COVID-19. Jedná se o návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020. Nyní obě komory Parlamentu ČR budou ve stavu legislativní nouze o tomto návrhu jednat. Pokud jej schválí, bude ješ (...)

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice