29.11.2020, svátek má Zina (zítra Ondřej)

23.03.2020

Tisková zpráva KHS


tiskova-zprava-khstiskova-zprava-khs (23.03.2020)

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36
Strana 1 (celkem 1)
TISKOVÁ ZPRÁVA
ze dne 22. března 2020, 18:00 hod.
V souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21. března 2020 vydává
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně informaci
o aktuálním vývoji výskytu COVID-2019 v Jihomoravském kraji.
Celkový počet osob s prokázanou nákazou COVID-19: 76 osob
(první případy v Jihomoravském kraji 11. 3. 2020)
Případy COVID-2019 dle okresu
Okres Počet případů
Brno-město 42
Brno-venkov 12
Blansko 5
Břeclav 12
Hodonín 2
Vyškov 0
Znojmo 3
JMK celkem 76
Případy COVID-2019 dle věkových skupin
Věková skupina Počet případů
10-14 2
15-19 4
20-24 9
25-34 24
35-44 19
45-54 3
55-64 7
65-74 4
75 a starší 4
JMK celkem 76
Počet osob, kterým byla v souvislosti s kontaktem s prokázaným případem COVID2019 nařízena karanténa dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:
768 osob
Celkový počet osob indikovaných k testování (počínaje 29. 1. 2020): 1084 osob
Další informace: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není
možné k případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.
Aktualizace: 22. března 2020, 18:00 hod.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice