27.10.2020, svátek má Šarlota a Zoe (zítra stát (vznik republiky))

10.05.2012

Tisková zpráva - prezentace LVA v Bratislavě


Prezentace  Lednicko – valtickému areálu v Bratislavě

Při příležitosti oslav 40. výročí od podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a 20. výročí od zápisu prvních tří českých míst na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví pod záštitou UNESCO se ve spolupráci se zahraničním zastoupením České centrály cestovního ruchu v Bratislavě  dne 25. dubna 2012 uskutečnila prezentace Lednicko – valtického areálu. Prezentace proběhla v budově Velvyslanectví České republiky na Hviezdoslavovom náměstí 8. Součástí prezentace byla kromě představení turisticky zajímavých míst i ochutnávka vín a losování o voucher Lázní Lednice a spoustu dalších zajímavých cen.
Lednicko-valtický areál ve své prezentaci představila Ing. Eva Horsáková, poté přestavila Lázně Lednice vedoucí oddělení péče o klienta Petra Kalců. Následovala prezentace Města Valtice, kterou vedl pan místostarosta Bc. Milan Sedláček. Valtické podzemí a víno v Bratislavě představil Ing. Roman Žďárský.
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví pod záštitou UNESCO, je od roku 1993 na základě příslušných dohod platná i pro Českou republiku, která se zavázala naplňovat systém pravidel s cílem chránit nejvýznamnější kulturní a přírodní památky světa. Jen ty nejvýznamnější a ve svém druhu jedinečné světové památky mohou být zapsány na prestižním Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V roce 1996 se na Seznam v podkategorii kulturní krajina dostal i Lednicko – valtický areál.
Hranice dnešního Lednicko – valtického areálu vymezuje nejvýznamnější část rozsáhlého území, které po několik století obhospodařoval a utvářel vlivný rod Liechtensteinů. V 19. století byla záměrně komponovaná krajina mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví ozdobou vzorového hospodářského statku, utvářeného pod vlivem tehdejších pokrokových dobových názorů a známého také jako Zahrada Evropy.
Lednicko – valtický areál byl ustanoven na ploše o velikosti přibližně 185 km². Ústředními body kompozice krajiny jsou zámky v Lednici a ve Valticích s přilehlými parky, mezi kterými se nachází soustava rybníků s navazujícím souborem romantických staveb z první poloviny 19. století. Počátky utváření krajiny sahají do středověku, základy kompozice krajiny byly položeny v baroku a její dotváření ovlivnilo období osvícenství a romantismu.
Lednicko – valtický areál je dnes dokladem odpovědného vztahu člověka k přírodě a příkladem tvořivosti lidského ducha. V harmonickém souznění se zde dochovaly památky stavebních slohů několika období a bohatství přírodní prvků domácích a cizokrajných, které dohromady utváří jedinečný celek. Rádi i Vás zde přivítáme.


Ing. Eva Horsáková, koordinátor programové části projektu Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum
Ivana Vaníčková, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí obecního úřadu v Lednici

prezentace-lva2 prezentace-lva1 prezentace-lva3
Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice