Logon×

Poulicek Web Solution v0.9 build 1268930223 Ultimate

10.05.2021, svátek má Blažena (zítra Svatava)

29.06.2007

Ptačí chřipka - oznámení pro turisty


Vážení návštěvníci

Dnes v pátek 29.6.2007 nám bylo oficiálně doručeno nařízení krajské veterinární správy vydané v souvislosti s nálezem infikované labutě na břehu Mlýnského rybníka. Nařízení je zveřejněno na úřední desce. Nařízení neobsahuje žádná výjimečná opatření a ve vztahu k turistům neznamená jakákoliv omezení. V návaznosti na některé v médiích zveřejňované informace je možno konstatovat, že navržená opatření jsou standardní a i mírnějšího rázu než jsme mohli očekávat. Kontrolní oblast se nachází v okruhu 1 km od nálezu a nezasahuje do obce Lednice. Monitorované území zasahuje pouze malou část obce ve směru od Břeclavi. Nařízení slouží k zabránění šíření nákazy z volně žijících ptáků na drůbež. Neobsahuje tudíž žádná omezení pro turisty směřující do tohoto místa! Není žádným způsobem omezen vstup a pohyb ve sledovaném území a to ani v místě vlastního nálezu uhynulé labutě.
Obezřetnost je na místě v případě nálezu uhynulého ptáka případně zjevně nemocného ptáka. V tomto případě je na místě se tomuto místu vyhnout a nález nahlásit.Libor Kabát, starosta Lednice.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional subscribe_built Poulicek Web Solution, subscribe_made Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice