Logon×

Poulicek Web Solution v0.9 build 1268930223 Ultimate

05.12.2020, svátek má Jitka (zítra Mikuláš)

17.03.2015

Prodloužení výběrového řízení


prihlaskaprihlaska (17.03.2015)

Obec Lednice prodlužuje vyhlášené
výběrové řízení č. 1/2015 na obsazení pracovního místa


Druh práce: referent informačního centra

Místo výkonu práce: Lednice, lázeňská zóna

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou

Předpokládaný nástup: 01. 05. 2015

Charakteristika vykonávané práce:
• Zajišťování komunikace s návštěvníky informačního centra
• Poskytování informací o zajímavostech a pamětihodnostech města i regionu
• Aktualizace informací na webu obce
• Vytváření produktů cestovního ruchu
• Tvorba reklamních a propagačních materiálů obce
• Prezentace v cestovním ruchu, účast na veletrzích a prezentacích v oblasti cestovního ruchu
• Spolupráce s dalšími subjekty cestovního ruchu v obci a okolí
• Tvorba statistických přehledů, monitoring návštěvnosti
• Podílení se na přípravě publikací obce
• Spolupráce na organizování akcí zajišťovaných nebo pořádaných obcí Lednice


Předpoklady:
• Státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
• Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná


Další požadavky:
• Minimálně úplné střední vzdělání zakončené maturitou
• Výborná znalost práce s PC – Excel, Word, Publisher, Power Point
• Jazyková vybavenost: znalost anglického a německého jazyka
• Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
• Znalost místního prostředí – orientace v obci i regionu, přehled turistických cílů v místě a v nejbližším okolí, turistických tras a cyklotras
• Flexibilita
• Pečlivost, odpovědnost, příjemné vystupování, smysl pro pořádek, komunikační dovednosti, kreativita, dobré organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, vlastní iniciativa, akceschopnost, pozitivní myšlení
• Schopnost stálého vzdělávání se
• Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní doběPracovní doba: dle provozní doby IC lázeňská zóna s přizpůsobením se aktuální situaci a požadavkům obecního úřadu Lednice.


Nabízíme:
• Zajímavou, kreativní a smysluplnou práci v příjemném prostředí
• Možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené


Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
• Přesné označení výběrového řízení
• Jméno, příjmení a titul uchazeče
• Datum a místo narození
• Státní příslušnost
• Místo trvalého pobytu
• Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana
• Kontaktní telefonní číslo
• Datum a podpis uchazeče


K přihlášce se připojí tyto doklady:
• Strukturovaný životopis
• Motivační dopis
• Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 30. 03. 2015 do 11:00 hodin


Forma přihlášky: písemná


Místo a způsob podání přihlášky: Obecní úřad Lednice, osobně nebo prostřednictvím
pošty, nebo elektronicky.


Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Obec Lednice
Kancelář starosty
Zámecké náměstí 70
691 44  Lednice
e-mail: kancelar@lednice.cz


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit v případě potřeby další kolo výběrového řízení, popř. i zrušit celé výběrové řízení bez udání důvodů.


Zaslané materiály budou uchazečům vráceny s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

První kolo výběrového řízení bude probíhat – kandidáta na hledanou pozici bude vybírat komise (bez účasti uchazečů). V případě, že komise doporučí přihlášku do dalšího kola, bude kandidát pozván na ústní pohovor – termín bude upřesněn telefonicky popřípadě emailem.

Kontaktní osoba: Adriana Škrlová, Ivana Vaníčková, tel.: 519 340 112, e-mail: kancelar@lednice.czV Lednici dne 17. 03. 2015RNDr. Libor Kabát
starosta obce


Vyvěšeno: 17. 03. 2015

Sňato:           31. 03. 2015


Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 17. 03. 2015 do 31. 03. 2015

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional subscribe_built Poulicek Web Solution, subscribe_made Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice