27.10.2020, svátek má Šarlota a Zoe (zítra stát (vznik republiky))

17.03.2015

Prodloužení výběrového řízení


prihlaskaprihlaska (17.03.2015)

Obec Lednice prodlužuje vyhlášené
výběrové řízení č. 1/2015 na obsazení pracovního místa


Druh práce: referent informačního centra

Místo výkonu práce: Lednice, lázeňská zóna

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou

Předpokládaný nástup: 01. 05. 2015

Charakteristika vykonávané práce:
• Zajišťování komunikace s návštěvníky informačního centra
• Poskytování informací o zajímavostech a pamětihodnostech města i regionu
• Aktualizace informací na webu obce
• Vytváření produktů cestovního ruchu
• Tvorba reklamních a propagačních materiálů obce
• Prezentace v cestovním ruchu, účast na veletrzích a prezentacích v oblasti cestovního ruchu
• Spolupráce s dalšími subjekty cestovního ruchu v obci a okolí
• Tvorba statistických přehledů, monitoring návštěvnosti
• Podílení se na přípravě publikací obce
• Spolupráce na organizování akcí zajišťovaných nebo pořádaných obcí Lednice


Předpoklady:
• Státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
• Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná


Další požadavky:
• Minimálně úplné střední vzdělání zakončené maturitou
• Výborná znalost práce s PC – Excel, Word, Publisher, Power Point
• Jazyková vybavenost: znalost anglického a německého jazyka
• Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
• Znalost místního prostředí – orientace v obci i regionu, přehled turistických cílů v místě a v nejbližším okolí, turistických tras a cyklotras
• Flexibilita
• Pečlivost, odpovědnost, příjemné vystupování, smysl pro pořádek, komunikační dovednosti, kreativita, dobré organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, vlastní iniciativa, akceschopnost, pozitivní myšlení
• Schopnost stálého vzdělávání se
• Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní doběPracovní doba: dle provozní doby IC lázeňská zóna s přizpůsobením se aktuální situaci a požadavkům obecního úřadu Lednice.


Nabízíme:
• Zajímavou, kreativní a smysluplnou práci v příjemném prostředí
• Možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené


Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
• Přesné označení výběrového řízení
• Jméno, příjmení a titul uchazeče
• Datum a místo narození
• Státní příslušnost
• Místo trvalého pobytu
• Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana
• Kontaktní telefonní číslo
• Datum a podpis uchazeče


K přihlášce se připojí tyto doklady:
• Strukturovaný životopis
• Motivační dopis
• Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 30. 03. 2015 do 11:00 hodin


Forma přihlášky: písemná


Místo a způsob podání přihlášky: Obecní úřad Lednice, osobně nebo prostřednictvím
pošty, nebo elektronicky.


Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Obec Lednice
Kancelář starosty
Zámecké náměstí 70
691 44  Lednice
e-mail: kancelar@lednice.cz


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit v případě potřeby další kolo výběrového řízení, popř. i zrušit celé výběrové řízení bez udání důvodů.


Zaslané materiály budou uchazečům vráceny s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

První kolo výběrového řízení bude probíhat – kandidáta na hledanou pozici bude vybírat komise (bez účasti uchazečů). V případě, že komise doporučí přihlášku do dalšího kola, bude kandidát pozván na ústní pohovor – termín bude upřesněn telefonicky popřípadě emailem.

Kontaktní osoba: Adriana Škrlová, Ivana Vaníčková, tel.: 519 340 112, e-mail: kancelar@lednice.czV Lednici dne 17. 03. 2015RNDr. Libor Kabát
starosta obce


Vyvěšeno: 17. 03. 2015

Sňato:           31. 03. 2015


Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 17. 03. 2015 do 31. 03. 2015

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice