03.12.2020, svátek má Svatoslav (zítra Barbora)

02.11.2020

Prodloužení nouzového stavu do 20.11.2020


usneseni-c-1115usneseni-c-1115 (02.11.2020)
usneseni-c-1112usneseni-c-1112 (02.11.2020)
usneseni-c-1113usneseni-c-1113 (02.11.2020)
usneseni-c-1116usneseni-c-1116 (02.11.2020)
usneseni-c-1114usneseni-c-1114 (02.11.2020)

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. října 2020 č. 1108
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Vláda
I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
prodlužuje do 20. listopadu 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne
30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS
CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30
dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30. října 2020
č. 1326;
II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni
přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;
III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu
České republiky.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice