27.10.2020, svátek má Šarlota a Zoe (zítra stát (vznik republiky))

23.01.2008

Povolení vjezdu - Přítlucká alej


smernice-c.207smernice-c.207 (16.05.2007)

Povolení vjezdu do Přítlucké aleje

Povolení k vjezdu se vydává v kanceláři starosty (1. patro) s platností na jeden kalendářní rok. Povolení vydaná pro rok 2007 jsou platná do 31.1.2008. Povolení je nepřenosné a platí  pouze pro vozidlo, místo, účel a  období ,  ke  kterému  bylo  vydáno. Musí  být  umístěno pouze při jeho  uplatňování  na  viditelném  místě  a to tak,  aby bylo čitelné  při vnější kontrole  vozidla. Žadatel, kterému  bylo  povolení  vystaveno,  plně  odpovídá  za  škody  způsobené  provozem  vozidla  v povolené  lokalitě.
Vystavení povolení  je  zpoplatněno. Poplatek za povolení vjezdu se platí na pokladně OÚ Lednice:

1. Topolová – Přítlucká alej, možnost vjíždět a parkovat motorová vozidla v úseku od sjezdu ze státní silnice až po konec aleje – 300,- Kč.

2. Cesta v úseku Přítlucké aleje až po tzv. Nový splav na Dyji s možností parkování po levé straně cesty ve směru ke splavu – 500,- Kč.

3. Pro členy MO MRS Lednice platí po předložení průkazu člena MO sleva 50 %.

Poplatku  může  být  zproštěna osoba   s průkazem TP, ZTP, osoba jejíž  činnost  je  ve  veřejném  zájmu, osoba, která  prokáže  právní  vztah k nemovitosti  v dané  lokalitě a vjezd  souvisí s obhospodařováním pozemku, provozem  objektu  apod..

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice