27.10.2020, svátek má Šarlota a Zoe (zítra stát (vznik republiky))

08.06.2020

Od 8.6.2020 se povoluje


POVOLUJE SE

8. června 2020

Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nejvýše 500 osob ve stejný čas;
konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;
organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;
svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;
bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;
přítomnost osob ve venkovních prostorách provozoven stravovacích služeb mezi 23. a 6. hodinou;
během farmářských trhů zkoušet oblečení přímo na místě;
provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení s účastí ve stejný čas nejvýše 500 osob (kdy připadá 1 návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům);
provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů s účastí nejvýše 500 osob;
provoz vnitřních prostor hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek s účastí ve stejný čas nejvýše 500 osob (kdy připadá 1 návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům);
přítomnost nejvýše 500 osob ve stejný čas na přírodních a umělých koupalištích (kdy připadá 1 návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům).

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice