27.10.2020, svátek má Šarlota a Zoe (zítra stát (vznik republiky))

22.06.2020

Od 22.6.2020 se povoluje


POVOLUJE SE

22. června 2020

Konání veletrhů a dalších hromadných akcí s maximální účastí do 5000 osob ve stejný čas (za splnění podmínky rozdělení návštěvníků do sektorů s vlastním zázemím – toalety, občerstvení, vchod apod. a s maximálním počtem 1000 osob na jeden sektor.);
divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nejvýše 1000 osob ve stejný čas;
konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení s účastí ve stejný čas nejvýše 1000 osob;
provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů s účastí nejvýše 1000 osob;
provoz vnitřních prostor hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek s účastí ve stejný čas nejvýše 1000 osob;
provoz i nízkoteplotních saun
přítomnost nejvýše 1000 osob ve stejný čas na přírodních a umělých koupalištích;
přítomnost neomezeného počtu osob v rámci skupinových léčebných procedur v lázeňských zařízeních;
poskytovat služby v jídelně lázeňských zařízení bez omezení

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice