27.10.2020, svátek má Šarlota a Zoe (zítra stát (vznik republiky))

27.07.2007

Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj


Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj
č. 6/2007

     Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona            č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),             ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise č. 2006/563/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u volně žijícího ptactva ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/115/ES tímto ukončuje

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné
nákazy - aviární influenzy:
        

Čl. 1
Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č. 5/2007 ze dne 28. 6. 2007                           o mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy se ruší.


Čl. 2
Toto nařízení nabývá podle § 76 odst. 3 veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

     V Brně dne 26. 7. 2007          MVDr. Jaroslav  S a l a v a
         ředitel Krajské veterinární správy
  pro Jihomoravský kraj

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice