27.10.2020, svátek má Šarlota a Zoe (zítra stát (vznik republiky))

26.02.2008

Kanalizace - dotazy


Otázky pro pana starostu
1. Všimla jsem si, že se začala budovat kanalizace dříve. Mohl bys nám objasnit proč a seznámit nás s harmonogramem prací?
Proti již upravenému harmonogramu došlo opravdu k posunu, tentokrát směrem k dřívějšímu zahájení. Dodavatel stavby – firma OHL ŽS řeší některé části stavby subdodávkami, čímž došlo k navýšení stavebních kapacit a to také umožnilo některé práce zahájit dříve než se předpokládalo a než jsme i my informovali. Protože jednání neustále probíhají, nemohu v tuto chvíli sdělit nový přesný harmonogram prací. Za obec se snažíme uplatnit naše připomínky ke způsobu řešení některých prací, což může mít pochopitelně také vliv na další průběh. Naší snahou je, abychom práce nezdržovali, nicméně jsme zatím nebyli úplně spokojeni se zapracováním našich připomínek resp. řešením tak, jak je projektant do prováděcích projektů promítl.  Po dvou jednáních, která jsme v Lednici za účasti investora, dodavatele a správce stavby uskutečnili, jsme zdá se, v podstatných záležitostech došli k dohodě. S ohledem na výše uvedené přislíbil dodavatel stavby, že bude průběžně a v předstihu informovat všechny dotčené občany, aby se předešlo větším komplikacím. Průběžné informace ze stavby jsou poskytovány také na obecní úřad, takže i my se budeme snažit je předávat nám dostupnými prostředky dál. Samozřejmě v případě jakýchkoliv nejasností je možné náš úřad kontaktovat.
2. Na koho se mají lidé obracet s případnými dotaz týkající se kanalizace, aby se předešlo nedorozumění?
Stavba má pochopitelně svého investora – VaK Břeclav, na kterého se mohou lidé obracet. S ohledem na celkový rozsah stavby chceme i jako obecní úřad přispět k informovanosti občanů. Pokud některý z dotazů naši pracovníci nebudou umět přímo odpovědět, mají samozřejmě k dispozici kontakty na jednotlivé pracovníky stavby a odpověď v co nejkratším čase zajistíme. Kromě toho považujeme za nutné celou stavbu pečlivě monitorovat, takže obecně platné připomínky budeme průběžně uplatňovat a prosazovat jejich řešení. Obec na stavbu přispívá 9 mil. Kč, takže musíme mít zájem, aby zvolené postupy byly optimalizovány z pohledu našich společných zájmů.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice