22.10.2020, svátek má Sabina (zítra Teodor)

22.10.2014

Informace o třídění odpadu


Pytlový sběr
Separovaný odpad se ukládá  pouze do průhledných (tzv. transparentních) pytlů, nikoli do barevných. Samozřejmě stále zůstává v platnosti důležité pravidlo, že každý druh odpadu je  nutno uložit zvlášť do pytle.

Do průhledných pytlů odděleně patří:
- papír noviny, časopisy, letáky, sešity, knihy, psací a balící papír, také lepenka a    krabice, zbytkový papír - čisté sáčky, krabičky od čajů, atd., objemné kusy    papíru lze také  pevně svázat do balíků (štosů);
- PET lahve PET lahve -  stlačené, zmáčknuté, aby zabíraly co nejméně místa;
- TetraPack čisté vícevrstvé obaly od nápojů, nápojové kartony od džusů, mléka, vína atd.)
- ostatní plast igelitové fólie, sáčky, příbory z plastu, polystyrenové kusy, čisté obaly od   mycích a čistících prostředků, čisté kelímky od jogurtů a od másla atd..
Termíny pro pytlový sběr zůstávají stejné, tj. každý poslední pátek v měsíci (info ve svozovém kalendáři).
Popelnice
Směsný komunální odpad - směs odpadu z domácnosti, který nám zůstane po maximálním vytřídění.
Velké kusy směsného komunálního odpadu, které se nevejdou do popelnice, lze uložit do kontejneru na sběrném dvoře.
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je otevřen celoročně vždy  každou sobotu od 8,00 do 12,00 hodin.
Na sběrný dvůr lze odevzdat (uložit):
- úplné elektrospotřebiče chladničky, mrazničky, televizory, monitory, rádia, pračky, mikrovlnné trouby, sporáky
- drobný elektroodpad svítidla, odsavače, fény, fritovací hrnce, sendvičovače atd.
- bioodpad listí, tráva, zbytky rostlin, suché větve, menší množství pilin, kůry
- pneumatiky z motocyklů, z osobních automobilů bez disků
- elektrické akumulátory z osobních automobilů a motocyklů
- odpad s obsahem rtuti zářivky, výbojky atd.
- nebezpečný odpad barvy, laky, ředidla, lepidla, pryskyřice
- velkoobjemový odpad odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze uložit do popelnice - starý nábytek, matrace, molitan, hračky, bakelit, přepravky, zahradní nábytek, PVC, linolea, plastové trubky, plastové obaly od chemikálií, zbytkový plast, pytle od stavebních směsí, zbytkový elektroodpad;
- stavební odpad po osobní domluvě s pracovníkem OÚ - menší množství stavební suti, zemina, kameny, písek
- zbytky tuků a olejů odpadní motorové a převodové oleje, rostlinné oleje;
- tonery a cartridge box na použité tonery a cartridge z tiskáren.
Ostatní odpad:

Sklo: kontejnery na bílé a barevné sklo se nachází na běžných stanovištích po obci (nevratné skleněné láhve, zavařovací sklenice, skleněné lahvičky od čistících prostředků a toaletních potřeb atd.). Velké kusy tabulového skla lze uložit do kontejneru na sběrném dvoře.

Kov: kovový odpad drobný i rozměrný - sběrný dvůr.


Léky: lze odevzdat v lékárnách  (prošlá léčiva, injekční stříkačky, jehly).

Textil: kontejnery na použitý textil se nachází na třech místech v obci - u sběrného dvoru, u fotbalového hřiště a v Nejdku;

Kontejner na drobné elektrospotřebiče a malé baterie - nachází se na stanovišti pro kontejnery na sklo u fotbalového hřiště.


E-box a box na tonery, cartridge

Nachází se v budově OÚ Lednice, na chodbě v přízemí, zde je možno odložit -

- drobná  elektrozařízení  (staré mobily, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení,  
                                             diskmany, MP3 přehrávače atd.)
- baterie  (tužkové baterie, ploché baterie a monočlánky);
- použité tonery a cartridge  z tiskáren.


   Je všeobecně známo, že většina občanů nebere otázku třídění odpadu na lehkou váhu a šetří  svou pečlivostí jednak životní prostředí, ale zároveň také příznivě ovlivňují přijatelnou výši nákladů na odpadové hospodářství v naší obci. Tato skutečnost má mimo jiné vliv i na výši poplatku, který občané ročně platí za svoz TKO.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice