12.12.2019, svátek má Simona (zítra Lucie)

Poplatek za odpady


Fyzická osoba (občan Lednice):480,- Kč
Občané nad 70 let: 240,- Kč
Děti do 6 let věku: 240,- Kč
Splatnost max. do 31.3.2019
Úhrada: pokladna OÚ
Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří se v termínu do 31.3. kalendářního roku zaváží formou podpisu čestného prohlášení k dodržování pravidel pro třídění komunálního odpadu.
Poplatek se bude na pokladně OÚ vybírat od 18.2.2018.

Poplatek za psa


Fyzická osoba (občan Lednice): 250,- Kč/pes, za každého dalšího 500,- Kč
Občané pobírající důchod: 125,- Kč/pes, za každého dalšího 250,- Kč -
Splatnost: do 31.3.2019
Úhrada: pokladna OÚ
Poplatek se bude na pokladně OÚ vybírat od 18.2.2018.

Poplatek za parkování na vyhrazených parkovacích místech v obci


Fyzická osoba (občan Lednice, Hlohovce nebo Bulhar): 100,- Kč / vozidlo
Žadatel o povolení k parkování je povinen prokázat vlastnictví vozidla, na které povolení požaduje – předložením osvědčení o registraci vozidla (malý TP).
Splatnost: celoročně
Úhrada: pokladna OÚ
Platnost max do 31.3.2019
Plochy, na kterých lze parkovací kartu použít: Zámecké náměstí v Lednici, parkoviště před zdravotním střediskem a nákupním střediskem, centrální parkoviště v Lednici.
Poplatek se bude na pokladně OÚ vybírat od 18.2.2018.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt


Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT
Předmětem poplatku je přechodné pobývání za úplatu v obci Lednice za účelem rekreace.
Poplatky jsou vyměřeny dle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti (...)

Poplatek z ubytovací kapacity


Poplatek činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč.

MÍSTNÍ POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu v obci Lednice.
Poplatky jsou vyměřeny dle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné č.3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Změny v t (...)

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice