05.03.2021, svátek má Kazimír (zítra Miroslav)

Poplatek za odpady


Fyzická osoba (občan Lednice):480,- Kč
Občané nad 70 let: 240,- Kč
Děti do 6 let věku: 240,- Kč
Splatnost max. do 30.4.2021
Úhrada: pokladna OÚ
Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří se v termínu do 30.4. kalendářního roku zaváží formou podpisu čestného prohlášení k dodržování pravidel pro třídění komunálního odpadu.
Poplatek se bude na pokladně OÚ vybírat od 15.2.2021.

Poplatek za psa


Fyzická osoba (občan Lednice): 250,- Kč/pes, za každého dalšího 500,- Kč
Občané pobírající důchod a starší 65 let: 125,- Kč/pes, za každého dalšího 250,- Kč -
Splatnost: do 30.4.2021
Úhrada: pokladna OÚ
Poplatek se bude na pokladně OÚ vybírat od 15.2.2021.

Poplatek za parkování na vyhrazených parkovacích místech v obci


Fyzická osoba (občan Lednice, Hlohovce nebo Bulhar): 100,- Kč / vozidlo
Žadatel o povolení k parkování je povinen prokázat vlastnictví vozidla, na které povolení požaduje – předložením osvědčení o registraci vozidla (malý TP).
Splatnost: celoročně
Úhrada: pokladna OÚ
Platnost max do 31.3.2021
Plochy, na kterých lze parkovací kartu použít: Zámecké náměstí v Lednici, parkoviště před zdravotním střediskem, centrální parkoviště v Lednici.
Poplatek se bude na pokladně OÚ vybírat od 15.2.2021.

Poplatek z pobytu


Sazba poplatku z pobytu činí 30,- Kč za osobu a za každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu.

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
Poplatníkem poplatku je osoba, která není v obci přihlášená. Předmětem poplatku je úplatný pobyt týkající se nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Plátce poplatku, má ohlašovací povinnost vůči správci poplatku, jemuž odvádí vybrané poplatky vždy do 15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí. A současně podává správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků.
Všichni ubytovatelé mají povinnost do  (...)

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice