05.03.2021, svátek má Kazimír (zítra Miroslav)

Apollonův chrám


Umístění:u Mlýnského rybníka (naproti campu Apollo)
Telefon:+420 732 448 353
E-mail:info@chram-apollo.cz
Web:www.chram-apollo.cz
Zpřístupnění:veřejnosti přístupná vyhlídková terasa

Chrám Apollo se tyčí nad Mlýnským rybníkem nedaleko (2,5 km) od obce Lednice. Byl postaven v letech 1817 – 1819 vídeňským architektem Josefem Kornhäuselem (žil v letech 1782 – 1819), jež byl nástupcem Josefa Hardtmutha coby vrchního architekta rodu Liechtensteinů. Náklady na stavbu chrámu činily 39 192 zlatých a vrchním stavitelem byl  mistr Poppelack.

Chrám je z přední části vyzdoben osmi dórskými sloupy.  Vrcholek chrámu je tvořen terasou s klasicistickým zábradlím, na kterou se vystupuje po točitém schodišti. Zadní část budovy je pak tvořena bytem, jež kdysi sloužil jako přístřeší stráže. Ústředním motivem je reliéf s  mytologický výjev boha Apollóna na slunečním voze. V horní části chrámu jsou sochy z Chrámu Múz - uprostřed  oblouku je skupina amoretů s Apollonovou lyrou a po stranách jsou 2 dvojice soch, znázorňující múzy.

http://www.chram-apollo.cz/images/stories/otvrac%20doba%20komplet%202.jpg

web-apollo_011 vecerni-apollo otvrac%20doba%20komplet%202 web-apollo_003 1web-apollo_009
Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice