Zámek Lednice http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/zamek-lednice/ 2008-04-22 Adresa: Zámek 1, 691 44 Lednice Telefon: +420 519 340 128 (rezervace prohlídky) Fax: +420 519 340 210 E-mail: lednice@npu.cz Web: www.zamek-lednice.com Zámek I. okruh (přízemí – reprezentační sály) – max. 45 osob ve skupině, délka prohlídky 50 minut Otevírací doba: únor a březen pouze soboty a neděle od 10 do 16 hodin, ve všední dny pouze na objednávku (min. 15 osob; poslední prohlídka v 15:00) duben a říjen pouze soboty a neděle od 9 do 16 hodin, ve všední dny pouze na objednávku (min. 15 osob; poslední prohlídka v 15:00) květen a červen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední prohlídka 16:00) červenec a srpen denně od 9:00 do 17:00 hodin (poslední prohlídka 16:00) září denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední prohlídka 16:00) listopad a prosinec pouze soboty a neděle od 10 do 16 hodin, ve všední dny pouze na objednávku (min. 15 osob; poslední prohlídka v 15:00) Po celý prosinec, s výjimkou svátků vánočních (24.,25. a 26. prosince), vždy v sobotu a neděli nabízíme netradiční prohlídku reprezentačních sálů (I. okruhu) s vánoční výzdobou a ukázkou knížecího stolování. Prohlídky probíhají od 10 do 16 hodin, každou celou hodinu. Polední přestávka je od 12 do 13 hodin. Vstupné: Výklad v českém jazyce Základní 180 Kč (dospělí) Snížené 130 Kč ( děti 6-18 let,držitelé platné karty ISIC, ITIC, EYCA a EUROBEDS, senioři po dovršení věku 65 let, držitelé průkazu ZTP - dospělí -po dovršení věku 18 let, držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí ) Rodinné 490 Kč ( 2 dospělí a max. 3 děti 6-15 let) Výklad v cizím jazyce Základní 320 Kč Snížené 230 Kč Rodinné 870 Kč Vstup zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P, držitelé průkazu ZTP do 18 let, držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci., pro organizované skupiny osob se vstupem zdarma se počítá jednotné vstupné 20,- Kč Zámek II. okruh (1. patro – Soukromé apartmány) – max. 25 osob ve skupině, délka prohlídky 50 minut Otevírací doba: duben a říjen pouze soboty a neděle od 9 do 16 hodin, ve všední dny pouze na objednávku (min. 15 osob; poslední prohlídka v 15:00) květen a červen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední prohlídka 16:00) červenec a srpen denně od 9:00 do 17:00 hodin (poslední prohlídka 16:00) září denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední prohlídka 16:00) Polední přestávka je od 12 do 13 hodin. Vstupné: Výklad v českém jazyce Základní 150 Kč (dospělí) Snížené 110 Kč (děti 6-18 let, držitelé platné karty ISIC, ITIC, EYCA a EUROBEDS, senioři po dovršení věku 65 let, držitelé průkazu ZTP - dospělí - po dovršení věku 18 let, držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí) Rodinné 410 Kč (2 dospělí a max. 3 děti 6-15 let) Výklad v cizím jazyce Základní 260 Kč Snížené 190 Kč Rodinné 710 Kč Vstup zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P, držitelé průkazu ZTP do 18 let, držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci., pro organizované skupiny osob se vstupem zdarma se počítá jednotné vstupné 20,- Kč Zámek III. okruh: Dětské pokoje + Muzeum loutek - max. 20 osob ve skupině, délka prohlídky 50 minut Otevírací doba: duben a říjen pouze soboty a neděle od 9 do 16 hodin, ve všední dny pouze na objednávku (min. 15 osob; poslední prohlídka v 15:00) květen a červen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední prohlídka 16:00) červenec a srpen denně od 9:00 do 17:00 hodin (poslední prohlídka 16:00) září denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední prohlídka 16:00) Polední přestávka je od 12 do 13 hodin. Vstupné: Výklad v českém jazyce Základní 150 Kč (dospělí) Snížené 10 Kč (děti 6-18 let, držitelé platné karty ISIC, ITIC, EYCA a EUROBEDS, senioři po dovršení věku 65 let, držitelé průkazu ZTP - dospělí -po dovršení věku 18 let, držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí) Rodinné 410 Kč (2 dospělí a max. 3 děti 6-15 let) Výklad v cizím jazyce Základní 260 Kč Snížené 190 Kč Rodinné 710 Kč Vstup zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P, držitelé průkazu ZTP do 18 let, držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci, pro organizované skupiny osob se vstupem zdarma se počítá jednotné vstupné 20,- Kč Zámek IV. okruh: Grotta (umělá krápníková jeskyně) Otevírací doba: duben a říjen pouze soboty a neděle od 9 do 16 hodin, ve všední dny pouze na objednávku (min. 15 osob; poslední prohlídka v 15:00) květen a červen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední prohlídka 16:00) červenec a srpen denně od 9:00 do 17:00 hodin (poslední prohlídka 16:00) září denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední prohlídka 16:00) Polední přestávka je od 12 do 13 hodin. Vstupné: Základní 50 Kč (dospělí) Snížené 40 Kč (děti 6-18 let, držitelé platné karty ISIC, ITIC, EYCA a EUROBEDS, senioři po dovršení věku 65 let, držitelé průkazu ZTP - dospělí -po dovršení věku 18 let, držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí) Rodinné 140 Kč (2 dospělí a max. 3 děti 6-15 let) Vstup zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P, držitelé průkazu ZTP do 18 let, držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci, pro organizované skupiny osob se vstupem zdarma se počítá jednotné vstupné 20,- Kč Park je otevřen denně od 6 do 22 hodin. Za vstup do parku se neplatí ! Dnešní monumentální stavba zámku pochází z poloviny 19. století. Původně tu stávala gotická tvrz, která byla 16. století přestavěna v renesanční zámek. Tehdy byla také vybudována scenérie dnešních lednicko-valtických rybníků. Zámek znovu přebudoval v 17. století Karel Eusebius z Lichtenštejna, který zcela přetvořil i dosavadní park. Rozčleněním plochy do šesti velkých čtverců s terasami a vodotrysky mu dal umělý ráz. Eusebiovou přestavbou vznikl barokní zámek spolu s jízdárnou, postavenou v letech 1688 -1690 podle návrhu Jana Bernarda Fischera z Erlachu, kterého vystřídal Domenico Martinelli. V letech 1772 - 1776 byl zámek znovu přebudován, tentokrát v klasicistním slohu, a místo zbořeného gotického kostela sv. Jakuba byla k starému zámku přistavěna jako jeho křídlo hradní kaple sv. Jakuba s protilehlým obytným křídlem. Tím se vytvořil čestný dvůr, který se zachoval dodnes. Poslední etapa stavebních úprav započala přebudování zahradního křídla zámku v empírovém slohu v roce 1815 architektem Kornhäuselem a skončila monumentální přestavbou zámku v letech 1846 - 1858 podle návrhu mladého vídeňského architekta Jiřího Wingeműllera v pseudogotickém slohu (vystřídán Janem Heidrichem). Návštěvníci obdivují, vedle jiných pozoruhodností, samonosné točité schody, vzácný reliéf stromu života ze slonové kosti, kazetové stropy v jídelním a tanečním sále část mobiliáře. Parkoviště je od zámku asi 150 metrů. Zámecké jízdárny - Multifunkční centrum http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/zamecke-jizdarny---multifunkcni-centrum/ 2008-04-23 Adresa: Zámek 2, 691 44 Lednice Telefon: +420 773 737 700 Kontakt: www.mczl.cz, info@mczl.cz Expozice Obnova jízdáren a Krajinou zahrad Obnova jízdáren – stálá expozice o vzorové památkové obnově Zámeckých jízdáren v Lednici. Můžete nahlédnout do technických výkresů nejzajímavějších stavebních prvků a prohlédnout si dokument, který zachycuje nejvýznamnější části celé náročné rekonstrukce. Můžete porovnat stav budov před rekonstrukcí, kdy sloužil jako sklady, garáže a v celkově se nacházel v dosti neutěšeném stavu. To vše ve vstupní části expozic – menším ze dvou stávajících sálů – bývalé Kočárovně – kde i dnes můžete vidět kočár. Ten náš je ale jiný – zkuste do něj vstoupit a ocitnete se… … v nádherné krajině Lednicko-valtického areálu, kde můžete snít… Krajinou zahrad – hlavní stálá expozice věnovaná krajinářskému umění. Je zde na několika animacích na prostorovém modelu krajiny znázorněn vývoj krajiny Lednicko-valtického areálu – od doby ledové a prvotního osídlování – po současnost. V expozicích je na mnoha fotografiích, mapách a modelech popsán vliv konkrétních prvků světového vývoje na místní vytváření krajiny, realizované zejména rodem Liechtensteinů. A proto zde uvidíte portréty těch nejvýznamnějších. Fakt, že se nacházíte v barokních konírnách, vám kromě nádherných původních mramorových žlabů připomene rovněž ukázka koňského stání a modely koní, jež si knížecí rod vyšlechtil. Podíváte se na vývoj zámku a parku v Lednici – od relativně malé barokní vily se zahradou italského stylu s vodními prvky po dnešní nádherný anglický park se spoustou malých staveb – saletů. U nás mnohé můžete navštívit v případě nepříznivého počasí „suchou nohou“, můžete vidět i ty již zaniklé a u modelu Minaretu se podívat, jak asi probíhala jeho výstavba. Pro dětské návštěvníky je připraven pohádkový princ Jan, který je provede částí expozic. Tento audioprůvodce je zdarma dostupný na recepci. Všechny expozice jsou částečně přístupné i invalidům a rodinám s kočárky. Nabízíme zapůjčení audioprůvodce v ČJ, AJ, NJ. Otevírací doba Po-Pá So, Ne,svátek červenec, srpen 9-17 9-17 květen, červen, září 9-17 10-17 leden-duben, říjen-prosinec 9-16 10-16 Základní vstupné 60,- Kč, snížené 30,- Děti do 6-ti let mají vstup zdarma Nárok na slevu ze vstupného mají držitelé karty mládeže EURO, držitelé karty ISIC nebo obdobného dokladu prokazujícího, že jeho držitel je frekventantem řádného denního studia (index apod., max. do 26-ti let věku), dále držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí, držitelé průkazu ZTP a senioři nad 65 let (na základě předložení průkazu totožnosti). Skleník http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/sklenik/ 2008-04-23 Adresa: Zámek 1, 691 44 Lednice Telefon: +420 519 340 128 Fax: +420 519 340 210 E-mail: lednice@npu.cz Web: www.zamek-lednice.com Otevírací doba: únor, březen, listopad a prosinec pouze soboty a neděle od 10 do 16 hodin (poslední vstup) duben a říjen denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin (poslední vstup) květen a červen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední vstup) červenec a srpen denně od 9 do 17 hodin (poslední vstup) září denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední vstup) Polední přestávka od 12 do 13 hodin. Vstupné: Prohlídka skleníku probíhá bez průvodce Základní 60 Kč (dospělí) Snížené 40 Kč (děti 6-18 let, držitelé platné karty ISIC, ITIC, EYCA a EUROBEDS, senioři po dovršení věku 65 let, držitelé průkazu ZTP - dospělí - po dovršení věku 18 let, držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí) Rodinné 160 Kč (2 dospělí a max. 3 děti 6-15 let) Vstup zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P, držitelé průkazu ZTP do 18 let, držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci, pro organizované skupiny osob se vstupem zdarma se počítá jednotné vstupné 20,- Kč. Skleník je postavený podle návrhu Angličana Deviena v letech 1843 – 1845. Tato stavba byla se svou moderní železnou konstrukcí a polokruhovitou formou v tehdejší době mimořádně pokroková. Skleník je dlouhý 92m, široký 13m a vysoký 10m. Rostou zde subtropické a tropické rostliny. Park je otevřen denně od 6 do 22 hodin. Za vstup do parku se neplatí ! Minaret http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/minaret/ 2008-04-24 Adresa: Zámek 1, 691 44 Lednice Telefon: +420 519 340 128 Fax: +420 519 340 210 E-mail: lednice@npu.cz Web: www.zamek-lednice.com Otevírací doba: listopad, prosinec, leden, únor, březen ZAVŘENO duben a říjen denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin (poslední vstup) květen a červen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední vstup) červenec a srpen denně od 9 do 17 hodin (poslední vstup) září denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední vstup) Polední přestávka je od 12 do 13 hodin. Vstupné: Prohlídka minaretu probíhá bez průvodce Základní 50 Kč (dospělí) Snížené 40 Kč (děti 6-18 let, držitelé platné karty ISIC, ITIC, EYCA a EUROBEDS, senioři po dovršení věku 65 let, držitelé průkazu ZTP - dospělí -po dovršení věku 18 let, držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí) Rodinné 140 Kč (2 dospělí a max. 3 děti 6-15 let) Vstup zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P, držitelé průkazu ZTP do 18 let, držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci, pro organizované skupiny osob se vstupem zdarma se počítá jednotné vstupné 20,- Kč. Park je otevřen denně od 6 do 22 hodin. Za vstup do parku se neplatí ! Ke stavbě lednického minaretu se traduje historka.Velký mecenáš umění Alois Josef I. Z Lichtenštejna se údajně nejdříve zabýval myšlenkou postavit lednickým nový kostel na místě takzvaného Obecního domu. Proti tomuto záměru se prý mezi poddanými zvedl odpor. To knížete pobouřilo natolik, že místo kostela nechal postavit mešitu s minaretem a u Obecního domu se omezil na jeho opravu. Pro minaret bylo vybráno v parku místo v nadmořské výšce 164 metrů. Se stavbou bylo započato roku 1797. Vzhledem k tomu, že stavba byla situována na vrstvách nestabilních písků, byly vybudovány základy pomocí olšových břeven zabušených do hluboké jámy. Na těchto základech vyrostla čtyřboká jednopatrová mešita s arkádovým ochozem na sloupech v přízemí. S původní výzdobou se dodnes můžeme setkat v osmi sálech v patře. Střed budovy prostupuje třípatrová 60 m vysoká věž, členěná prstenci zastřešených galerií. Plášť minaretu je v prvních dvou patrech osmiboký,nejvyšší podlaží je válcové, ukončené nástavcem zaklenutým kopulí. Štíhlý jehlan na samém vrcholu minaretu je ukončen půlměsícem. Na nejvyšší vyhlídkovou galerii vede točité schodiště se 302 stupni. Mimořádná stavba si vyžadovala také speciální konstrukci lešení, po němž byl dopravován materiál. Na svou dobu neobvyklé řešení vzbudilo obdiv, ale i pochybnosti o jeho bezpečnosti. K této skutečnosti se váže další historka. Aby tyto obavy rozptýlil vyjel údajně jeden kaprál císařského jízdního pluku na koni po točité rampě lešení až k vrcholu minaretu, aniž by kůň projevil jakékoliv známky neklidu. Kníže byl stavbou dokončenou v roce 1804 nákladem téměř půl miliónů zlatých nadšen a svoji spokojenost náležitě projevil i jeho projektantu a staviteli Josefu Hardtmuthovi. Zámecký park a zámecká zahrada http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/zamecky-park-a-zamecka-zahrada/ 2008-05-07 Adresa: Zámek 1, 691 44 Lednice Telefon: +420 519 340 128 Fax: +420 519 340 210 E-mail: lednice@npu.cz Web: www.zamek-lednice.com OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ: Otevřeno denně po celý rok Vstupné: zdarma V celém zámeckém parku je přísný zákaz jízdy na kole!!! (kolo je možné pouze vézt vedle sebe) Se psy je vstup do zámeckého parku povolený. Z historie: Lednický francouzský park a anglická zahrada Historie krajinářských a zahradnických úprav areálu je půl tisíciletým nepřetržitým úsilím rodiny Lichtenštejnů o vybudování dokonalého a harmonického světa. Zámecký park navazuje na areál zámku. Prvně byl doložen v polovině 16. stol. Od 30. let 17. stol. byl postupně přeměňován na velkorysý barokní park. Je významný i po stránce dendrologické. Nedílnou součástí jsou stavby romantického charakteru – minaret, vodárna, akvadukt, umělá jeskyně a řada dalších. Nalézá se zde také zámecký rybník s 15 ostrůvky. První zmínku o místní okrasné zahradě, zvané Lust a Frauengarten, nalezneme už v soupisu majetku Hartmana II. Ze 16. století. První cizokrajné dřeviny sem byly přivezeny na konci 18. století a postupně zde vznikla ojedinělá sbírka severoamerických dřevin. Park byl často zaplavován řekou Dyjí, proto se majitelé panství rozhodli vybudovat mimořádné meliorační dílo. Vyhloubili ohromný rybník a vytvořili soustavu ostrůvků. V 19. století byl park upraven do dnešní podoby, připomínající staré italské a francouzské zahrady. V hlavní pohledové ose je průhled parkem zakončen minaretem, postaveným na dřevěných pilotech v bažinaté půdě. Součástí parku je replika římského vodovodu spojeného s navršeným skaliskem, které ukrývá romantickou umělou jeskyni zvanou Peklo. Ze skaliska dopadal na hladinu rybníka vodopád. Park s bohatou sbírkou rostlin a dřevin je organicky propojen s okolní krajinou. Jedním z majitelů panství v nadcházejícím století byl Karel I., který nechal vybudovat vodárnu na zásobování fontán, vodotrysků, kaskád, kanálů, nádrží a vodních her. Maurská vodárna http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/maurska-vodarna/ 2008-05-07 Umístění: Zámecký park Zpřístupnění: otevřeno pouze v sezónu Interiér přístupný pouze v sezónu. Z historie: Objekt přestavěný architektem Wingelmüllerem v maurském slohu, sloužil částečně jako parní lázně a současně jako technické zázemí pro zavlažovací systém parku. Zde umístěná turbína vyráběla elektřinu pro zámek a část obce. Byla jako jedna z nejstarších zachovaných zařízení tohoto druhu na našem území předána Technickému muzeu v Brně. Čerpadla zavlažující parkové plochy stále plní svoji funkci a jejich prostřednictvím získávají užitkovou vodu rovněž další podniky. Stavba doznala během svého života mnoha proměn. Předcházelo ji dílo budované Václavem Josefem, prováděné stavitelem Breguinem. Již po dvanácti letech byly nutné nákladné opravy a v zápětí byla tato čerpací stanice zrušena jako nepraktická. Nový projekt byl přijat v roce 1785 a téhož roku započala jeho realizace. Akvadukt http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/akvadukt/ 2008-05-07 Umístění: Zámecký park Zpřístupnění: veřejnosti přístupný pouze exteriér OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ: Přístupný pouze exteriér!!! (pouze zvenčí!!!!) Vstupné: zdarma Z historie: Akvadukt v římském stylu, který byl součástí zavlažovacího systému parku a sloužil i jako umělý vodopád, kdy voda tekoucí v korytu na jeho vrcholu na konci volně spadala do přilehlého rybníka. Obě stavby jsou opět dílem stavitele J. Hardtmutha. Jeskyně Nebe a Peklo http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/jeskyne-nebe-apeklo/ 2008-05-07 Umístění: Zámecký park zpřístupnění: veřejnosti přístupný exteriér OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ: Přístupný pouze exteriér!!! (pouze zvenčí!!!!) Vstupné: zdarma Z historie: Takto se lidově nazývají umělé jeskyně v zámeckém parku a kamenná brána na cestě směrem k Minaretu. Spodní jeskyně je téměř 50 m dlouhá. Byla vybavena četnými barevnými okénky, jimiž do ní vnikalo světlo a na stěnách z neopracovaného kamene tvořilo neobvyklé optické kresby. Lovecký zámeček http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/lovecky-zamecek/ 2008-05-07 Umístění: Asi 1,5 km od Janova hradu na žluté turistické stezce Zpřístupnění: veřejnosti přístupný exteriér OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ: Přístupný pouze exteriér!!! (pouze zvenčí!!!!) Vstupné: zdarma Z historie: Lovecký zámeček, stojící v katzelsdorfském lesíku nad Středním rybníkem (nedaleko Janova hradu) s bytem pro myslivce byl postaven v letech 1817 – 1818. Autorem jeho koncepce byl architekt Hardtmuth. Práce na stavbě se účastnili mistři Gratzl, Kern, Eck, Hausner, stolař Martin Edel z Valtic, Speitel a zámečník Lang. Kámen pro stavbu byl dovážen z Rašovic a z úvalského lomu, železo dodával Adamov a bylo použito i lisovaných cihel. Sloužil jako zázemí při parfórzních honech v parku a jeho okolí. Z terasy měli možnost sledovat tuto podívanou ti, kteří se honů zúčastňovali pouze jako diváci. Budova vynikající jednoduchostí náležela po r. 1945 Krajskému středisku státní památkové péče v Brně a sloužila jako ornitologická pozorovatelna. Po r. 1990 byla prodána soukromému vlastníkovi. Janův hrad http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/januv-hrad/ 2008-05-07 Adresa: Podivín 691 45 Telefon: +420 519 355 134 Umístění: asi 3 km od Lednice - Zpřístupnění: veřejnosti přístupný exteriér i interiér Otevírací doba: duben a říjen pouze soboty a neděle od 9 do 16:15 hodin (poslední prohlídka ) květen až září denně mimo pondělí od 9 do 16:15 hodin (poslední prohlídka ) Dospělí 60,- Kč Děti od 6 do 15 let, studenti*, senioři od 65 let 40,- Kč Rodinné vstupné (rodiče a max. 3 děti od 6 do 15 let) 160,- Kč Děti do 6 let zdarma Fotografování (bez stativu a blesku) 100,- Kč *studenti do 26 let po předložení platného průkazu. Nárok na slevu ze vstupného mají dále držitelé průkazů: •ZTP •EUROBEDS (Klub českých turistů) •Česká hostelová asociace •Fond ohrožených dětí Nárok na vstup zdarma mají držitelé průkazů: •Průkaz zaměstnance NPÚ (+ 3 rodinní příslušníci) •Průkaz bývalého zaměstnance NPÚ •Karta ICOMOS •Karta ICOM •Asociace muzeí a galerií •ZTP/P (průvodce) Umělá hradní zřícenina byla vybudována v letech 1807 - 1810 podle projektu Josefa Hardtmutha. Byla pojmenována po Janu z Lichtenštejna, ve 14. století významném členu rodu. Jednopatrová zřícenina hradu se čtyřmi polozbořenými věžemi má v první patře velký rytířský sál a čtvercové nádvoří obehnané vysokými hradbami se střílnami. Původně měla umělá zřícenina v přízemí psince a stáje pro koně používané při knížecích lovech. Dnes je v jejích prostorách stálá expozice a bývá využívána městským úřadem v Podivíně jako obřadní síň. Apollonův chrám http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/apollonuv-chram/ 2008-05-21 Umístění: u Mlýnského rybníka (naproti campu Apollo) Telefon: +420 732 448 353 E-mail: info@chram-apollo.cz Web: www.chram-apollo.cz Zpřístupnění: veřejnosti přístupná vyhlídková terasa Chrám Apollo se tyčí nad Mlýnským rybníkem nedaleko (2,5 km) od obce Lednice. Byl postaven v letech 1817 – 1819 vídeňským architektem Josefem Kornhäuselem (žil v letech 1782 – 1819), jež byl nástupcem Josefa Hardtmutha coby vrchního architekta rodu Liechtensteinů. Náklady na stavbu chrámu činily 39 192 zlatých a vrchním stavitelem byl mistr Poppelack. Chrám je z přední části vyzdoben osmi dórskými sloupy. Vrcholek chrámu je tvořen terasou s klasicistickým zábradlím, na kterou se vystupuje po točitém schodišti. Zadní část budovy je pak tvořena bytem, jež kdysi sloužil jako přístřeší stráže. Ústředním motivem je reliéf s mytologický výjev boha Apollóna na slunečním voze. V horní části chrámu jsou sochy z Chrámu Múz - uprostřed oblouku je skupina amoretů s Apollonovou lyrou a po stranách jsou 2 dvojice soch, znázorňující múzy. http://www.chram-apollo.cz/images/stories/otvrac%20doba%20komplet%202.jpg Obelisk http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/obelisk/ 2008-05-21 Umístění: u Květného jezera asi 4 km od Lednice směrem na Podivín Zpřístupnění: veřejnosti přístupný pouze exteriér! OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ: Přístupný pouze exteriér!!! (pouze zvenčí!!!!) Vstupné: zdarma Z historie: Obelisk neboli "Facka", památník s pozlacenou hvězdou na špici vysoký 23 m, připomíná roku 1798 uzavření míru mezi Francií a Rakouskem. Hraniční zámeček http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/hranicni-zamecek/ 2009-05-12 Adresa: Hlohovec 16, 691 43 Hlohovec Tel.: +420 519 354 354 Fax: +420 519 354 353 E-mail: info@hranicnizamecek.cz Web: www.hranicnizamecek.cz - Umístění: v obci Hlohovec u Hlohoveckého rybníka Zpřístupnění: přístupný, v objektu se nachází restaurace OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ: Přístupný Vstupné: zdarma Z historie: Vybudoval jej stavitel Jan Karel Engel na bývalé hranici markrabství moravského a arcivévodství rakouského, jak o tom svědčí nápis na budově "Grenzmal zwischen Österreich und Mähren". V současné době se zde nachází prostory restaurace hotelového komplexu Hraniční zámeček. Rybniční zámeček http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/rybnicni-zamecek/ 2008-05-21 Adresa: MZLU Brno Tel.: +420545 135 032, +420 606 277 110 E-mail: plevova@mendelu.cz web: http://www.mendelu.cz/cz/o_univerzite/organizacni_struktura/ucelova_zarizeni/rybnicni_zamecek Umístění: U Prostředního rybníka asi 3 km od Lednice směrem na Valtice Zpřístupnění: veřejnosti přístupný pouze exteriér! Interiér pouze na předem rezervované akce! Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2002-2008 zde vznikly reprezentační prostory a obytné místnosti. Tyto prostory lze využít ke konání nejrůznějších pracovních, společenských a kulturních akcí. Kapacita: lovecký salonek: 10 osob společenský salonek: 4-6 osob slavnostní sál: 40 osob sklepní klub: 25 osob Apartmány: 7 osob Vstupné: - ceník nájemného viz na www.mendelu.cz Z historie: Rybniční zámeček z roku 1816 je elegandtní jednoduchá patrová budova s kuželkovou balustrádou a rizality s tympanony. Bohatší průčelí má tři francouzská okna s balkonem, obráceným k rybníku. Tři Grácie http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/tri-gracie/ 2009-05-12 Umístění: asi 4 km od Lednice na červené turistické trase směrem do Valtic Zpřístupnění: přístupný pouze exteriér! OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ: Přístupný pouze exteriér!!! (pouze zvenčí!!!!) Vstupné: zdarma Z historie: Empírový zmeček navrhl lichtenštejnský stavební ředitel Jan Karel Engel, mramorem a mozaikou vyzdobili bratři Martinettiové v letech 1824 - 1825. Půlkruhová stavba má 12 jónských sloupů a obklopuje sousoší tří řeckých bohyň, které z jednoho balvanu vytesal Martin Fisher. Klieberovy sochy ve výklencích představují jednotlivé vědní a umělecké obory. Zámeček má vzadu valeně klenutý sál s malbou na stěnách. Nový dvůr http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/novy-dvur/ 2009-05-12 Umístění: asi 3 km od Lednice na červené turistické trase směrem na Valtice Zpřístupnění: je v soukromém vlastnictví, přístupný pouze exteriér! OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ: Přístupný pouze exteriér!!! (pouze zvenčí!!!!) Vstupné: zdarma Z historie: Nový dvůr z roku 1809 je empírové hospodářské stavení, rozvržené kolem čtvercového dvora. Přední frontu tvoří arkádová zeď, ukončená po stranách portálovými vjezdy a uprostřed zdůrazněná rotundou s pilířovým ochozem,která má vpředu sál a vzadu stáj, původně určenou pro chov ovcí "merinos". V současné době je v soukromém vlastnictví a slouží jako stáje pro chov koní. Svatý Hubert http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/svaty-hubert/ 2009-05-12 Umístění: v Bořím lese mezi Třemi Gráciemi a Rendez-vous Zpřístupnění: pouze exteriér!!!! OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ: Přístupný pouze exteriér!!! (pouze zvenčí!!!!) Vstupné: zdarma Z historie: Svatý Hubert je nejmladší stavbou L.V.A., byl postaven v roce 1855podle návrhu Jiřího Wingelmüllera stavtelem Janem Heidrichem. Sochařskou výzdobu provedl František ögler. je to napodobenina gotické kaple s trojbokým oltářem a socha sv. Huberta, postavená z pískovcových kvádrů Rendez-vous - Dianin chrám http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/rendez-vous---dianin-chram/ 2009-05-12 Adresa: Valtice 691 41 Tel.: +420 519 352 423 E-mail: valtice@npu.cz Web: www.zamek-valtice.cz - Umístění: na červené turistické stezce asi 5 km od Valtic Zpřístupnění: přístupný exteriér i interiér od dubna do října dle otevírací doby Otevírací doba a vstupné: 30. 10.–31. 3. uzavřen 14. 4.–17. 4. po, pá, so, ne 10.00–15.00 1. 4.–30. 6. so–ne 10.00–15.00 1. 7.–3. 9. út–ne 10.00–15.00 4. 9.–29. 10. so–ne 10.00–15.00 Vstupné : Dospělí 50 Kč Děti do 6 let zdarma Děti a mládež 6–18 let 40 Kč Studenti 18–26 let 40 Kč Senioři nad 65 let 40 Kč Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 140 Kč Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P zdarma Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 40 Kč Držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí 40 Kč Držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci zdarma Přístup není bezbariérový. Nutnost rezervace pouze pro skupiny Z historie: Rendez-vous neboli Dianin chrám postavil na nejvyšším místě Bořího lesa podle Hardmuthových návrhů architekt Hosef Kronhäusel v letech 1810-1812 pro známého vojevůdce z napoleonských válek Jana I. Zámeček má podobu triumfálního oblouku, sochy Josefa Kliebera představují denní doby a reliéfy lovecké výjevy, nápisy se obracejí k bohyni lovu Dianě. Belvedér http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/belveder/ 2009-05-12 Umístění: před Valticemi směrem z Lednice Zpřístupnění: Belveder bude veřejnosti zpřístupněn poprvé 28. září 2017 OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ: Belveder bude veřejnosti zpřístupněn poprvé 28. září 2017, kdy se předpokládá dokončení poslední etapy rekonstrukce. Otevírací doba: 1. 11.–27. 9. uzavřen 28. 9.–31. 10. po–ne 9.00–18.00 Z historie: Drobný zámeček u Valtic, sloužil k chovu bažantů. Otevírá se od něj kouzelné panorama Pálavy a Mikulova. V zámečku bude široké veřejnosti zpřístupněna unikátní kolekce vzácných čínských hedvábných tapet, pocházejících z pozůstalosti popravené francouzské královny Marie Antoinetty, dcery císařovny Marie Terezie. Tyto vzácné textilie získal a do Lednicko-valtického areálu přivezl vojevůdce a diplomat kníže Jan I. z Liechtensteina na počátku 19. století. V minulých letech byla první polovina této kolekce tapet nákladně zrestaurována. Vystaveny budou v oktagonálním sále v Belvederu, který umožňuje instalaci těchto šest metrů dlouhých a tři metry širokých objektů. Kolonáda na Rajstně http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/kolonada-na-rajstne/ 2009-05-12 Správce: Vinné sklepy Valtice, a.s. Tel.: +420 519 361 314 Web: www.zamek-valtice.cz Umístění: u hranic ČR s Rakouskem, asi 2 km od Valtic Zpřístupnění: přístupný od dubna do října dle otevírací doby Otevírací doba: Ve dnech 14. - 17. dubna 2017 bude Kolonáda Reistna veřejnosti otevřena • Duben, sobota - NE od 10.00 do 17.00 hod • Květen - červen - PÁ - NE od 10.00 do 17.00 hod • Červenec - srpen - ÚT - NE od 10.00 do 17.00 hod • Září, sobota - NE od 10.00 do 17.00 hod (otevřeno dle počasí) Vstupné Dospělí 30 Kč Děti, studenti 20 Kč Senioři 20 Kč ZTP 20 Kč Z historie: Kolonáda je ovlivněná podobnou stavbou ve Vídeňském Schöbrunnu, byla postavena v letech 1817-1823 jako vzpomínka na Lichtenštejny Františka Josefa ., Filipa a Aloise. Jejich památku připomínají nápisy na stěnách. Sochařskou výzdobu provedl Josef Klieber. Zámek Valtice http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/zamek-valtice/ 2010-04-08 www.zamek-valtice.cz Zámeček Pohansko http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/zamecek-pohansko/ 2011-08-23 www.pohansko.cz