Logon×

Poulicek Web Solution v0.9 build 1268930223 Ultimate

02.12.2020, svátek má Blanka (zítra Svatoslav)

06.06.2015

Hudba na koleTermín:6. 6. 2015
Informace:http://www.concentus-moraviae.cz/hudba-na-kole-p357.html
Program:uveden níže


HUDBA NA KOLE

sobota 6. června 2015

V rámci XX. ročníku MHF Concentus Moraviae startujeme novou festivalovou akci spojující hudbu a sport s názvem Hudba na kole.

V sobotu 6. června 2015 můžete putovat po atraktivních místech Lednicko-valtického areálu a okolí, kde jsme pro Vás připravili 12 hudebních zastavení s ochutnávkou různých hudebních žánrů od klasiky přes jazz a world music až po lidovou hudbu. Protagonisty hudebních zastavení budou umělci, které speciálně pro Hudbu na kole vybraly hudební instituce Jihomoravského kraje. Centrem cyklistického dne je Lednicko-valtický areál, na východ je trasa ohraničena městem Břeclav-místní část Charvátská Nová Ves , na západ městem Mikulov, na sever obcí Bulhary a na jih je protažena za město Valtice až do příhraniční rakouské obce Schrattenberg. Místy hudebních zastavení jsou Bulhary, Hlohovec, Charvátská Nová Ves, Lednice, Mikulov, Nový dvůr, Sedlec, Schrattenberg a Valtice. Ve vybraných místech budou probíhat v určitých intervalech krátké cca 15 minutové hudební ochutnávky, na ostatních místech budou hudební vstoupení probíhat průběžně. Na některých zastaveních bude možné zakoupit občerstvení.Připravte si sami svoji vlastní trasu, ať již podle atraktivity koncertních destinací, podle oblíbenosti hudebního žánru nebo podle svých fyzických schopností. Trasy jsou nenáročné a vedené z velké části po cyklostezkách. Účastnit se pochopitelně budou moci i zájemci, kteří přijdou bez připravené trasy na jakoukoli hudební zastávku, kde jim budou poskytnuty veškeré informace.NÁVŠTĚVA VŠECH KONCERTŮ ZDARMA

Místa hudebních zastavení & program:


BULHARY

Místo: Kulturní dům -  venkovní prostranství  

Kontakt: 691 89 Bulhary 263

Program: Louisovi Sirotci (dixiland)

Ve spolupráci a za podpory obce Bulhary.

Koncerty průběžněHLOHOVEC

Místo: Kostel sv. Bartoloměje

Kontakt: obec Hlohovec

Patron: Hudební lahůdky, o.p.s.

Program: soubor Tourdion (stará hudba)

Začátky koncertů: 10:45, 11:30, 12:15,13:45, 14:30, 15:15, 16:15,17:00 hodCHARVÁTSKÁ NOVÁ VES

Místo: Sokolovna (venkovní prostranství)

Kontakt: Tyršův sad 4 , 690 06 Břeclav 6 – místní část Charvátská Nová Ves  

Patron: Slovácký krůžek Charvatčané

Program: soubor Charvatčané (lidová hudba)

Možnost zakoupení občerstvení.

Koncerty průběžněLEDNICE

Místo: Lázeňská kolonáda,

Kontakt: Slovácká 789, Lednice 691 441 - www.lednice.cz/cs/tic---lazenska-kolonada

Patron: Indies Scope

Program: stage Indies - Martin E. Kyšperský, Torzo Narajama (world music)

Koncerty průběžněMísto: Multifunkční centrum - zámek
Kontakt: Zámek 2, 691 44 Lednice
Patron: Filharmonie Brno  

Program: členové Akademie Filharmonie Brno ( klasická hudba)
Začátky koncertů: 10:45, 11:30, 12:15,13:45, 14:30, 15:15, 16:15,17:00 hodMIKULOV

Místo: Horní Synagoga

Kontakt: Husova 7, 692 01, Mikulov - www.rmm.cz/czech/expozice_synagoga.html

Patron: ZUŠ Mikulov

Program: žáci ZUŠ Mikulov (klasická hudba)

Začátky koncertů: 10:45, 11:30, 12:15,13:45, 14:30, 15:15, 16:15,17:00 hodMísto: Galerie Konvent

Kontakt:  Vrchlického 3, 692 01 Mikulov - www.galeriekonvent.wordpress.com

Patron: JazzFest Brno

Program: Vilém Spilka Trio ( jazz)

Začátky koncertů: 10:45, 11:30, 12:15,13:45, 14:30, 15:15, 16:15 hodNOVÝ DVŮR  

Kontakt: http://www.lednicko-valticky-areal.cz/novy-dvur.php

Ve spolupráci s akcí Dětský den

Koncerty průběžněSEDLEC U MIKULOVA

Místo: Zemědělské družstvo Sedlec – Sedlecká vína  

Kontakt: areál vinařství - www.sedleckavina.cz/individualni-ochutnavka-vin

Program: lidová hudba

Možnost zakoupení občerstvení.

Koncerty průběžněVALTICE

Místo: Kolonáda na Reistně

Kontakt: www.lednicko-valticky-areal.cz/kolonada

Patron: Hudební festival Znojmo

Program:  dechový soubor ZUŠ Znojmo (klasická hudba)

Začátky koncertů: 10:45, 11:30, 12:15,13:00, 13:45 hodMísto: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kontakt: Zámecká, 691 42 Valtice - www.valtice.cz

Patron: Bachův varhanní podzim

Program:  varhanní koncerty (klasická hudba)

Začátky koncertů: 10:45, 11:30, 12:15,13:45, 14:30, 15:15, 16:15,17:00 hodSCHRATTENBERG ( Rakousko)

Místo: Schaumühle

Kontakt:  Schafzeile 23, 2172 Schrattenberg - www.noemuseen.at

Patron: ZUŠ Mikulov

Program: žáci ZUŠ Mikulov (lidová hudba - cimbálka)

Koncerty průběžně


Spoluorganizátoři a partneři:Ve spolupráci:

Město Břeclav – místní část Charvátská Nová Ves www.breclav.eu

Obec Bulhary  www.bulhary.cz

Obec Hlohovec www.hlohovec.cz

Obec Lednice  www.lednice.cz

Město Mikulov  www.mikulov.cz

Obec Sedlec u Mikulova  www.sedlecumikulova.cz

Město Valtice   www.valtice.eu

Obec Schrattenberg ( Rakousko) www.schrattenberg.at


Filharmonie Brno  www.fiharmonie-brno.cz

JazzFest Brno  www.jazzfestbrno.cz

Festival Bachův varhanní podzim   www.bachuvvarhannipodzim.cz

Hudební lahůdky ops www.hudebnilahudky.cz

Hudební festival Znojmo www.hudbaznojmo.cz

Základní umělecká škola Znojmo  www.zusznojmo.cz

Základní umělecká škola Mikulov www.zus-mikulov.cz

Regionální muzeum v Mikulově  www.rmm.cz

Zemědělské družstvo Sedlec – Sedlecká vína  www.sedleckavina.cz

Galerie Konvent  www.galeriekonvent.wordpress.com

BORS a.s. www.bors.cz

Slovácký krůžek Charvatčané  www.charvatcane.cz

Multifunkční centrum Lednice  www.multifunkcnicentrumlednice.cz

Stanislav Mádl – Váš vinař  www.madlvasvinar.cz

C.E.M.A. - Central European Music Agency, str.o. www.cema-music.comPartneři:

LAMA GAS & OIL, s.r.o. www.lamagroup.cz

KPM CONSULT www.kpmconsult.cz

Na místě hudebních zastávek obdržíte leták akce s mapou akce a dalšími důležitými informacemi.  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Doporučujeme všem účastníkům akce Hudba na kole, aby si na místech hudebních zastávek zajistili svá kola zámkem a nenechávali v/na kole žádné osobní věci a cennosti včetně cyklo computerů nebo přileb. Pořadatel akce nenese zodpovědnost za případné poškození nebo ztrátu.
skmbt_c224e15060213201_0001 skmbt_c224e15060213200_0001
Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional subscribe_built Poulicek Web Solution, subscribe_made Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice